Prof. Dr. Nurdan KOTEVOĞLU

Prof. Dr. Nurdan KOTEVOĞLU
 • Görev Aldığı Birim
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Doğum Yeri /Yıl
  İstanbul
 • Mezuniyet
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/1984
 • Uzmanlık
  Göztepe Eğitim Araştırma/1991
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Artroz (Kireçlenme), Yumuşak Doku Romatizmaları (Fibromyalji, bel, boyun ağrıları), Romatoid Artrit, Spondiloartropatiler ve Ankilozan Spondilit, Askülitler ve Behçet Hastalığı, Gut Hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi, Akut Eklem Romatizması, Reaktif Artritler, Kristal Artritleri, İnfeksiyöz Artritler, Bağ Dokusu Hastalıkları; SLE, Polimiyozit- Dermatomiyozit, Skleroderma, Mixt Bağ Dokusu Hastalığı, Juvenil Artrit, Bursitis, Tendinitis
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Akademik Ünvan :

Profesör Doktor

Eğitim :

 • Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi,İstanbul Universitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Romatoloji Bilim Dalı,1992-1994
 • Tıpta Uzmanlık,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Göztepe SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi,1987-1991
 • Lisans,İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,1984

Yabancı Dil :

İngilizce

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 • FTR Uzman Hekimler Derneği
 • Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği
 • Türkiye Romatizma Araştırma Savaş Derneği
 • Osteoporoz Derneği

Ödüller :

“Romatoid artit ve fibromyaljide fiziksel kapasite ile psikolojik durumun karşılaştırılması” 1.Cerrahpaşa Lokomotor Sistem Günleri,Istanbul 1996

1. Adı Soyadı: Nurdan Kotevoğlu

2. Doğum Tarihi: 31.12.1959

3. Unvanı: Prof.Dr.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı / Romatoloji Uzmanı

4. Öğrenim Durumu: Üniversite

Derece Alan Üniversite Yıl

Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984

Tıpta Uzmanlık Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Göztepe SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1987-1991

Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Romatoloji İstanbul Universitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Romatoloji Bilim Dalı 1992-1994

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : -

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

Şef Muavini : 1999-2007

Doçentlik Tarihi : 2006

Profesörlük Tarihi :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tez Danışmalığı:

1-Özcan Hız “Servikal kaynaklı vertigo olduğu düşünülen olgularda fizik tedavi ve rehabilitasyonun etkisi” 2003

2-Tuğçe Balcı “ Total diz ve kalça artroplastisi uygulan osteoartriti hastalarda operasyon öncesi ve sonrası ağrı, fiziksel fonksiyon ve sağlık ile ilgili yaşam kalitesinde belirlenmesi” 2003

3-Ayla Çağlıyan “Ankilozan Spondilitli hastalarda grup egzersizi ile ev egzersizinin karşılaştırılması.” 2004

4- Emel Deniz “Diz osteoartritinde fizik tedavi modaliteleri, intraartiküler hyaluronate uygulaması ve denge koordinasyon egzersizlerinin etkinliklerinin karşılaştıırlması .” 2006

5- Cem Erçalık “ Fibromyalji sendromunda davranışsal tedavi, hasta eğitimi ve TENS’in etkinliği” 2006

6.2. Doktora Tezleri

Ana Dal Uzmanlık Tezi:

Omuzun Eklem Dışı Yumuşak Doku lezyonlarında fizik tedavi, lokal steroid enjeksiyonu ve buz tedavisinin egzersizle beraber uygulanması ve alınan sonuçların karşılaştırılması1991

Yan Dal Uzmanlık Tezi:

Romatoid Artrit hastalarında iki farklı soru formunun uygulanması ve disabilite ile ilişkisinin araştırılması. 1994.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1-Şenerdem N.,Gül A., Koniçe M.,Aral O.,Öcal L.,İnanç M.,Yüzbaşıoğlu N. “ The use of two different questionnaires in Turkish rheumatoid arthritis population and assessment of the associations with disability” Clinical Rheumatology 1999; 18:33-7.

2-Kotevoğlu N.,Yeşilleten A.. “ Subcutaneous cholesterol nodules. A case report” Joint Bone Spine 2003:70.300-2.

3-Kotevoğlu N. “Coexitance of ankylosing spondylitis and Behcet’s disease: two cases with atypical presentation and course” Scandinavian Journal of Rheumatology 2003;32:3184-5.

4-Kotevoğlu N,Toygar B.,Toygar B. “Thiemann Disease” Journal of Clinical Rheumatology 2003;9:359-61.

5-Kotevoğlu N.,Taşbaşı I. “ Diagnosing tuberculous spondylitis patients with back pain referred to rheumatology outpatient department” Rheumatology International 2004; 24: 9-13.

6-Kotevoğlu N .Taşbaşı I,Bekiroğlu N. “ Computed tomography in the diagnosis of sacroiliitis in patients with Behcet’s disease” Journal of Clinical Rheumatology 2004;10:42-45.

7-Kotevoğlu N., Şahin F., Oğuz Özkırış D., Bankaoğlu M., Sakız D. Kuran B. “ Protracted febrile Myalgia of Familia Mediterranean Fever” Clinical and Experimental Rheumatology 2004;22:suppl 34 :72-3.

8-Kotevoğlu N “ Quality of Life in Behcet’s Disease” Medimond International Proceedings.5th Mediterranean Congres of Physical and Rehabilitation Medicine. Antalya/Turkey 2004:123-9.

9-Pavelka K., Xavir Le Loet, Bjornbe, Herroror-Beaumn G, Richarz U. ( Uluslar arası çok merkezli çalışma ) Kotevoğlu N. “ Benefits of Transdermal fentanyl in patients with Rheumatoid Arthritis or with osteoarthritis of the knee or hip: an open label study to asses pain control. Current Medical Research and Opinions 2004:20:1967-77.

10-Kotevoğlu N., Sağlam-Gülbahçe S. “ Ultrasound imaging in the diagnois of carpal tunel syndrome and its relevance to cinical evaluation” Joint Bone Spine 2005;72:142-5.

11-Kotevoğlu N.,Çakıl İyibozkurt P.,Hız O.,Toktaş H., Kuran B. “ A prospective randomised controled clinical trial comparing the efficacy of different molecular weight hyaluronan solutions in the treatment of knee osteoarhritis” Rheumatology International 2005;26:4:325-30.

12- Şahin F.,Yılmaz F., Kotevoğlu N., Kuran B. “ Efficacy of salmon calcitonin in complex regional pain syndrome (type 1) in addition to physical therapy” Clinical Rhematology 2006;25(2):143-8.(E pub 2005 June25).

13-Şahin F., Kotevoğlu N., Taşpınar S.,Yılmaz F., Kuran B. “ Comparison of functional disability scales and their relevance to radiological progression in patients with rheumatoid arthritis in remission” Clinical and Experimental Rheumatology2006: 24:540-5.

14-Şahin F., Yımaz F., Özmaden A.,Kotevoğlu N., Şahin T., Kuran B. “ Reliability and validity of Turkish version of the Nottingham extended activities of daily living scale” Aging, Clinical and Experimental Research, 2008 Oct;20(5):400-5.

15-Şahin F,Yılmaz F.,Özmaden A.,Kotevoğlu N.,Şahin T, Kurab B. “ Reliability and validity of the Turkish version of Berg Balance Scale” Journal of Geriatric Physical Therapy 2008;31(1):32-7.

16-Şahin F., Yılmaz F., Kotevoğlu N., Kuran B. “ The efficay of physical therapy and physical therapy plus calcitonin in the the treatment of lumbar spinal stenosis” Yonsei Med J 2009;683-8.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1-Erdoğan C., Şenerdem N, Dağtekin G., Baş G. “ Tenoxicam in ankylosing spondylitis” VI: Eular Symposium Athens.Grece,1990.p:1-3

2-Erdoğan C., Şenerdem N., “ Tizanidine in the treatment of painfull muscle spasm” VI: International Rehabilitation Medicine Asociation Congress. Irma. Madrid . Spain 1990. C .21.78

3-Şenerdem N., Dilşn N., Koniçe M., Aral O., Öcal L. “ Our experience on adverse effect of methotrexate treatment in rheumatoid arthritis and pseuriatic arthritis” Revista Espanola de Rheumatology.ILAR 93. Barselona,pain.1993.p.444

4-Şenerdem N., Gül A., Aral O., Öcal L., Yüzbaşıoğlu N., Koniçe M. “ Outcome assessment in rheumatod arthitis. A comparison of two different helth status measuremet questionnaires and correlations betwen clinical activity” Rheumatology in Europe.XIII:European Congress of Rheumatology. Amsterdam. Holland.1995.:384

5-Şenerdem N.,Jones AC., Doherty M., “ Do the GALS and Minimal Rheumatological Scale (MRS) correlate with disability in general internal medicine patients. XIII: European Cogress of Rheumatology. Amsterdam.Holland.1995.C 198.

6-Şenerdem N., Taşbaşı I., Moral F. “ Computed tomography of the sacroiliac joints of patients with Behcet’ disease” 8th Mediterranean Congress of Rheumatology, İstanbul/ Turkey1996,p:231

7-Şenerdem N., “ Case Repot: Ankylosing spondylitis with Behcet’syndrome coexistance n a patient with amyloidois” 8th Mediterranean Congres of Rheumatology,İstanbul/Turkey 1996

8-Moral F., Işık N., Şenerdem N.; Yazıcı H. “ Splinting versus local steroid injection in the treatment of idiopathic carpal tunnel syndrome “ 8th Mediterranean Congress of Rheumatology, İstanbul/ Turkey.1996p:208-9.

9-Şenerdem N.,Canik N. “ Radiographic pattern and functional evaluation of osteoarthritis of the knee in hospital referred patients” IX. Eular Symposium , Madrid Spain.1996 p. 343

10-Şenerdem N., Taşbaşı I.,Moral F., Toygar B.Computed tomography of the sacroiliac joints in patients with Behcet’s syndrome”8th International Congress on Behcet’s Disease, Regio Emilia, Italy .p:116.

11-Yüksel S.,Şenerdem N., Toygar B. “ Functional Indepence Mesurement in stroke patients and correlation with depresion” 12th European Congress of Physical Medicine and Rehbilitation, Antalya, Turkey,2000.p:69

.

12-Toygar B, Şenerdem N.,Yüksel S. “ Plasma serotonin levels in patients with fibromyalgia and correlations with symptoms” 12th Annual Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya,Turkey,Turkey.2000.p.148

13-Yıldız A., Bankaoğlu M., Parlar D.,Şenerdem N., Durlanık G. “ The role of hip geometrical parameters and bone mineral density in evaluating risc factors for osteoporotic hip fractures”

OIF World Congress on Osteoorosis,Lisbon,Portugal,2002.p.103

14-Kotevoğlu N., İyibozkurt P., Hız Ö., Kuran B. “Viscosupplementation treatment for osteoarthritis of the knee” Annual European Congress of Rhematology, Stockholm,2002

15-Şahin F.,Kotevoğlu N., Yılmaz F., Kuran B. “ Osteomalacia presenting as sacroiliitis” II.International Society of Physical Medicine.Prag.Chec Republic .2003.p:186

16-Şahin F., Kotevoğlu N.,Taşpınar S.,Yılmaz F., Kuran B. “ Correlations betwen hand functions and radiological scores in patients with reheumatoid arthritis” Annual European Congress of Rheumatology, Lisbon 2003.p. 395

17-Gündüz HO, Yılmaz F.,Kotevoğlu N., Akyüz G. “ Peripheral nervous system involement by electroneurophysical studies in patients with rheumatoid arthritis” Annual European Congress of Rheumatology,Lisbon 2003.p:387

18-Şahin F.,Yılmaz F., Kotevoğlu N., Kuran B. “ The efficacy of calcitonin in the treatment of lumbar spinal stenosis” 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Antalya,Turkey.2004.p:205

19-Balcı T, Kotevoğlu N., Çağlıyan A,Ergan S.,Kuran B “ Efficacy of ultrasound treatment combined with superficial heat, TENS and exercise in the treatment of adhesive capsulitis” 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehbilitation Medicine.Antalya,Turkey, 2004.p:181.

20-Akbayır N., Sakız D., Kotevoğlu N,AlkımC.,Erdem L.,Karaca C.,Sökmen M. “ The prevalance of microsocopic colitis in patients with rheumatoid arthritis” Colitis:Diagnosis and terapeutic strategies.Birmingham,UK. May 2005.

21-Bankaoğlu M., Kotevoğlu N, Çiçek ES., Ucgul A.,Başak M, “ MRI findings of Aschilles peritenonitis in patients with seronegative arthritis diseases. BSSR Congress.Oxford UK

22-Erçalık C., Özçelik B., Deniz E.,Şahin T., Yılmaz F.,Kotevoğlu N., Kuran B. “ The efficacy of cognitive behavioral therapy, patient’s education and TENS on fibromyalgia syndrome” 15th European Congress of Physical and Rehabiliation Medicine. Madrid 2006.p.444

23-Deniz E.,Erçalık C.,Akbaş H.,Kotevoğlu N., Şahin F., Aydın R., Kuran B. “ The efficacy of viscosupplementation, exercise and physical therapy in knee osteoarthritis” 15th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Madrid 2006.p.573

24-Çelik H.,Yılmaz F.,Kuran B.,Kotevoğlu N. “Quality of life and handicap of patients with SCI happened either in childhood or adulthood” 6th Mediterranen Congress of PRM,2006,p:48

25-Yılmaz F., Şahin F., Kotevoğlu N., Kuran B. “ Choice of life scales in the evaluation of osteoporotic patients” 6th Mediterranean Congress of PRM, Portugal , 18-21 October 2006,p:131.

26-Kotevoğlu N., Bankaoğlu M.,Deniz E.,Dalgıç S.,Kuran B. “ Assessment of plantar fasciitis and Aschilles tendinitis in Behcet disease,ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis by both ultrasound and magnetic resonance imaging” Eular 2006.London.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Şenerdem N.,İçağasıoğlu A., Çelik L. “ Septik sakroileitis: Nadir bir kalça ağrı nedeni” Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1997;4:188-91

2-Şenerdem N.,Moral F. “ SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Romatoloi Polikliniğinde hasta dağılımı ( Ocak 1995-Temmuz 1996) İlaç ve tedavi dergisi 1997;10:501-3.

3-Çakır N., ŞenerdemN., Hekim N. “ Glutatyon rdoks sisteminin Behçet hastalığının patogenezinde rolu var mı ?” Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1999;16:121-3.

4-Şenerdem N., Akay H. “ Comparative evluation of both disability and psychological well being of patient with fibromyalgia and early rheumatoid arthritis” Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 1999;10: 110-3.

5-Şenerdem N., İçağasıoğlu A.,Akay H.,Toygar B.,Erdoğan C. “ Fibromyaljinin tedavisinde amitriptilin ve ketoprofenin birlikte kulanımının etkinliği” Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1999;4:37-40.

6- Kotevoğlu N.,Tezer M.,Kabukçuoğlu F. “ Tarsal kemiklerde tuberküloz osteitis. Olgu sunumu” Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 2003:37:84-7.

7-Toktaş H.,Deniz E.,Kotevoğlu N.,Mercan S., Kuran B. “ Bir olgu nedeniyle complex rejyoner ağrı sendromuna yatkınlık “Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2003;9:49-52.

8-Kotevoğlu N.,Şahin F.,Yılmaz F. “Intravesical BCG immun tedavisi almış hastalarda Reiter sendromu” Romatoloji Tıbbi Rehabilitasyon dergisi 2003:14:172-4.

9-Kotevoğlu N.,Özcan B.,Kuran B. “ Romaoid artrite benzeyen kronik tofüslü gut artriti” Roamtizma Dergisi 2003;2:112-5.

10-Şahin F., Kotevoğlu N., Yılmaz F.,Kuran B. “ Osteomalacia presenting as sacroiliitis” Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2004;50:30-3.

11-Ersöz E.,Aktuğ S.,Kotevoğlu N.,Kuran B. “ Çocukta vertebra kırığı ve dislokasyonu olmaksızın spinal kord yaralanması (SCIWORA) Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2004;50:34-8.

12-Kotevoğlu N., Canik N., İçağasıoğlu A. “ Comparison of radiographic patterns of knee osteoarthritis in Turkish and Britih patients: relationship between symptoms and disability “ Romatizma 2004;19:93-7.

13-Şahin F., Kotevoğlu N., Kuran B. “ Ankilozan Spondilitte kemik yoğunluğu ölçüm yöntemleri ve kemik döngüsü parametrelerinin özellikleri” Osteoporoz Dünyasından dergisi 2005.

14-Balcı T.,Çağlıyan A.,Kotevoğlu N.,Balcı V., Parlar D.,Kuran B. “ Total diz ve kalça artroplastisi uygulanan primer osteoartrit hastalarında operasyon öncesi ve sonrası ağrı ve sağlık ile ilişkili yaşam kalitesinin ölçümü” Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2005.

15- Şahin F., Yılmaz F., Kotevoğlu N.,Kuran B. “ Omurilik yaralanmalı kronik dönem hastalarda yürüme indeksi ile fonksyonel ve nörolojik durum arasındaki ilişki.”Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2008;19:40-5.

16-Kotevoğlu N.,Şahin F., Deniz E.,TAşpınar Ş.,Kuran B. “ Kalçanın geçici osteoporozu” Olgu sunumu.Romatizma 2008;23:31-4.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1-Şenerdem N.,Akay H.” Romatoid artit ve fibromyaljide fiziksel kapasite ile psikolojik durumun karşılaştırılması” 1.Cerrahpaşa Lokomotor Sistem Günleri,Istanbul1996.

2-Şenerdem N.,Canik C.,”Diz osteoartritinin radyolojik paternlerinin klinkle ilşkisi v hastalarımızın İngiliz hasta grubu ile karşılaştırılması”2.Lokomotor Sistem Günleri ,Istanbul1998.

3-Şenerdem N.Çelik L.,”Sakroiliak ekleme steroid enjeksiyonu”3.Lokomotor Sistem Günleri,İstanbul,2000.

4-Toygar B., Kotevoğlu-Şenerdem N. “ Genç kadınlarad düşük kemik mineral yoğunluğu” XIII.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2001;Antalya.p:63

5-Gülbahçe S., Kotevoğlu-Şenerdem N.” Kapal tünel sendromunda ultrasonun yeri ve önemi” XIII.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2001;Antalya.s.62.

6-Şahin F., Yılmaz F.,Kotevoğlu N., kuran B. “ Spinal kord yaralanmalı hastada yürüme indeksi.ASIA ve fonksiyonel bağımsızlık skalaları arasındaki ilişki”Romtizma Araştırma ve Savaş Derneği, V. Geleneksel Sempozyumu,Mersin,2002.s:132

7-Balcı T.,Çağlayan A.Kotevoğlu N.,Balcı V.Kuran B. “ Total diz ve kalça artroplastisi uygulan osteoartriti hastalarda operasyon öncesi ve sonrası ağrı, fiziksel fonksiyon ve sağlık ile ilgili yaşam kalitesinde belirlenmesi” 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi,Antalya2003.s:55.

8-Hız Ö., Kotevoğlu N.,Toktaş H.,Deniz E.,Kuran B. “ Servikal kaynaklı vertigo olduğu düşünülen olgularda fizik tedavi ve rehabilitasyonun etkisi” 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi,Antalya2003.s:10.

9- Şahin F., Yılmaz F.,Kotevoğlu N., Kuran B. “Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (tip 1) Salmon Kalsitonon etkinliği” 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi,Antalya2003.s:56

10-Çağlıyan A.,Kotevoğlu N.,Balcı T.,Tekkuş B,Kuran B. “Ankilozan Spondilitli hastalarda grup egzersizi ile ev egzersizinin karşılaştırılması.” 1.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi,Antalya.2004.s:117

11-Çağlıyan A., Kotevoğlu N.,Erçalık C.,Kuran B. “ Ankilozan spondilitli hastalarda fiziksel fonsiyonun klinik değişkenlerle ilişkisi” Romatizmal Hastalıklarda güncel tedavi yaklaşımları Sempozyumu.Girne.2004.s:147.

12-Akbaş H.,Kotevoğlu N.,Yılmaz F., Şahin F., Kuran B. “ Farklı romatolojik tanılar ile polikliniğimizde takip edilen endoprotezli hastalarımızın özellikleri” 2.Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya,26-30 Nisan 2006.s:72

13-Deniz E.,Erçalık C., Kotevoğlu N.,Akbaş H., Şahin F., Aydın R., Kuran B. “Diz osteoartritinde fizik tedavi modaliteleri, intraartiküler hyaluronate uygulaması ve denge koordinasyon egzersizlerinin etkinliklerinin karşılaştıırlması . 2.Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya,26-30 Nisan 2006.s:56.

14-Şahin F., Yılmaz F., Özmaden A.,Kotevoğlu N., Şahin T., Kuran B. “ Berg Balans Skalasının Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenililirliği” 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi.Antalya.24-29 Ekim 2007. s:111.

15-Şahin F., Yılmaz F., Özmaden A., Kotevoğlu N.,Şahin T., Kuran B. “ Nottingham Genişletilmiş Günlük Yaşam Aktiviteleri Skalasının Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenililirliği. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi.Antalya.24-29 Ekim 2007.s:111.

16- Özmaden A.,Binak D., Şahin F., Yılmaz F., Kotevoğlu N., Kuran B. “Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 tedavisinde kortikosteroid kullanımının fizik tedavi programına etkisinin değerlendirilmesi.21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi.Antalya.24-29 Ekim 2007.s:131.

17-Kotevoğlu N. “ Etanercept kullanımına bağlı cilt reaksiyonu” Vaka Sunumu.IX.Ulusal Romatoloji Kongresi.Antalya.2008.s:45

7.7. Diğer yayınlar

8. Projeler

ULUSLAR ARASI ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA

Pavelka K., Xavir Le Loet, Bjornbe, Herroror-Beaumn G, Richarz U. ( Uluslar arası çok mrkei çalışma ) Kotevoğlu N. “ Benefits of Transdermal fentanyl in patients with Rheumatoid Arthritis or with osteoarthritis of the knee or hip: an open label study to ases pain control. Current Medical Research and Opinions 2004:20:1967-77.

 

9. İdari Görevler :

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği,

Şef Muavini 1999-2007

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

FTR Uzman Hekimler Derneği

Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği

Türkiye Romatizma Araştırma Savaş Derneği

Osteoporoz Derneği

 

11. Ödüller

En iyi Bildiri Ödülü:

“Romatoid artit ve fibromyaljide fiziksel kapasite ile psikolojik durumun karşılaştırılması” 1.Cerrahpaşa Lokomotor Sistem Günleri,Istanbul1996.