Yrd.Doç.Dr. Elçin Akduman ALAŞEHİR

Yrd.Doç.Dr. Elçin Akduman ALAŞEHİR
 • Görev Aldığı Birim
  Laboratuvar
 • Doğum Yeri /Yıl
  20.06.1977
 • Mezuniyet
 • Uzmanlık
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Viroloji, Moleküler Mikrobiyoloji, Antibiyotik Direnci, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı, Parazitoloji
 • Yabancı Dil
 • E-Posta

Akademik Ünvan :

Yardımcı Doçent Doktor

Eğitim :

 • Celal Bayar Üniversitesi,Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji,Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık,2008
 • Dokuz Eylül Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Y. Lisans,2001

Mesleki Kariyer :

 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Yrd. Doç. Dr.,2013-
 • İnegöl Devlet Hastanesi/BURSA,Uz. Dr.,2009-2013
 • Tatvan Devlet Hastanesi/BİTLİS,Uz. Dr.,2008-2009
 • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ar.Gör.Dr.,2003-2008

Yabancı Dil :

İngilizce

İlgilendiği Alanlar :

 • Viroloji, Moleküler Mikrobiyoloji, Antibiyotik Direnci, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı, Parazitoloji

Üyelikleri :

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  :

Chlamydıa Trachomatıs Tanısında Kullanılan Hücre Kültürü, Hibridizasyon Ve Direkt Flöresan Antikor Testlerinin Karşılaştırılması

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Talat Ecemiş

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.Dr.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003-2008

Uz. Dr.

Tatvan Devlet Hastanesi/BİTLİS

2008-2009

 Uz. Dr.

 İnegöl Devlet Hastanesi/BURSA

 2009-2013

Yrd. Doç. Dr.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 2013-

Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.   Sanlidag T, Akcalı S, Özbakkaloğlu B, Ertekin D, Akduman E, Manisa Bölgesinde Hepatit C Virüs Genotiplerinin Dağılımı. Mikrobiyoloji Bülteni, Ekim 2009, 43(4): 613-619

B.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.   Akduman E, Sanlidag T, Akcalı S, Ellidokuz E,Celebi Kobak A, A novel Concept: occult HBV infection in the western region of Turkey., Journal of Clinical Virology Abstracts of the Joint Meeting of the European Society for Clinical Virology and the Clinical Virology Group of the Society for General Microbiology,  V36(Suppl 3), S39,Birmingham, İngiltere, 2006.

2.   Akduman E, Ecemis T, Sagol S, Cicek C, Vatansever S, Ozbakkaloglu B, Comparison of PACE2CT assay with shell vial cell culture method for the detection of Chlamydia trachomatis in endoservical swab specimens from infertile women. European Meeting on Molecular Diagnostics Abstract Book S27, Scheveningen, The Hague, Hollanda, 2007.

3.   Sanlidag T, Akduman E, Akcalı S. Global health problem: Avian influenza A (H5N1). International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 338, Nicosia-Northern Cyprus, 2007.

C.   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.  Şanlıdağ T, Akçalı S, Akduman E. Avian İnfluenza A. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 36(4): 229-240 Derleme (2006).

2.  Akduman E, Ayaydın A, Korukluoğlu G, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Olgu Sunumu, İnfeksiyon Dergisi, 2009; 23(4): 193-195

3.  Akduman E, Ecemis T, Sagol S, Cicek C, Vatansever S, Ozbakkaloglu B.Chlamydia trachomatis tanısında kullanılan hücre kültürü,hibridizasyon ve direkt flöresan antikor testlerinin karşılaştırılması.İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 2011;1(2):63-68

D.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.  Değerli K, Akçalı S, Ecemiş T, Şanlıdağ T, Akduman E, Özbakkaloğlu B. Candida Albicans suşlarının çeşitli dezenfektanlara duyarlılığı. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi/ Kongre Kitabı, s:335,19-23 Eylül 2004, Aydın    

2.  Çiçek C, Terzi C, Solak A, Bozdemir AE, Nesanır N, Arsu G, Batu J, Aslan Ö, Vatansever K, Karataş E, Uyaroğlu MA, Akduman E, Gültekin B. İzmir Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu 2004-2005 yılı etkinliklerinin sunumu. IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2-5 Mayıs 2006, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

3.  Kurutepe S, Akduman E, Gazi H, Sürücüoğlu S, Değerli K. Deri ve yumuşak doku infeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç oranları. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi/ Kongre Kitabı, s:419,12-16 Eylül 2006, Antalya   

4.  Şanlıdağ T, Akçalı S, Özbakkaloğlu B, Ertekin D, Akduman E, Manisa bölgesinde Hepatit C virüs genotip dağılımı. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi/ Kongre Kitabı, s:463,12-16 Eylül 2006, Antalya 

E.ATIFLAR

1.Sanlidag T, Akcalı S, Özbakkaloğlu B, Ertekin D, Akduman E, Manisa Bölgesinde Hepatit C Virüs Genotiplerinin Dağılımı. Mikrobiyoloji Bülteni, Ekim 2009, 43(4): 613-619

1)    European Revıew For Medical And Pharmacologıcal Sciences, Oct 2010

2)    Mikrobiyolojı Bülteni, Jan 2010

3)    Kocatepe Tıp Dergisi 2009;10(1):21-4

4)    Türk Mikrobiyol Cem Derg 2012;42(1):21-26

2.Şanlıdağ T, Akçalı S, Akduman E. Avian İnfluenza A. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 36(4): 229-240 Derleme (2006).

1)FÜ Sağ Bil Vet Derg 2009;23(3):179-86

2)YYU Vet Fak Derg 2009;20(1):73-9

3.Akduman E, Ayaydın A, Korukluoğlu G, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Olgu Sunumu, İnfeksiyon Dergisi, 2009; 23(4): 193-195

1)Cumhuriyet Tıp Derg 2011;33(3):278-84

Kurslar ve Eğitimler:

1. I. Ulusal Moleküler, Klinik ve Tanısal Viroloji Kursu, 2004, Safranbolu

2. Euroimmun AG’nin Geliştirdiği Teknikler ve İndirekt İmmunfloresans Testlerinin Mikroskopta Değerlendirilmesi, 2006, İstanbul

3. Gıda ve Su Kaynaklı Enfeksiyon Etkenleri Modülü, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, 2009, Ankara

4. Parazitoloji Modülü, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, 2009, Ankara

5. Kan hizmet birimlerinde görev yapacak uzman hekimlerin eğitimi ve sertifikalandırılması kursu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2010,İstanbul

Dernek ve Ulusal Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türk Tabipler Birliği
 2. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 3. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği