Yrd.Doç.Dr. Buğra ÇETİN

Yrd.Doç.Dr. Buğra ÇETİN
 • Görev Aldığı Birim
  Psikiyatri(Erişkin)
 • Doğum Yeri /Yıl
  Tekirdağ / 01.04.1984
 • Mezuniyet
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2008
 • Uzmanlık
  İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2015
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Psikotik Bozukluklar, Psikodinamik Psikoterapiler, Uyku Bozuklukları, Psikosomatik Tıp
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Akademik Unvanlar:

Uzman Doktor


Eğitim :

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,2008
İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Uzmanlık 2015               

Mesleki Kariyer :

Tekirdağ Malkara İlçesi Yörük Köyü Sağlık Ocağı, Malkara Devlet Hastanesi Acil Servis; Eylül 2008- Şubat 2009

Tekirdağ Malkara İlçesi Sağlamtaş Belediyesi Sağlık Ocağı; Şubat 2009-Aralık 2009

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi; (Psikiyatri Asistanlık Eğitimi); 2010-2015

Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi (Zorunlu Devlet Hizmeti Yükümlülüğü); 2015-2016

Yabancı Dil :

İngilizce

İlgilendiği Alanlar :

Psikotik Bozukluklar, Psikodinamik Psikoterapiler, Uyku Bozuklukları, Psikosomatik Tıp,Alkol ve Madde Bağımlılığı, Anksiyete Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları


 

Katıldığı Kurum Dışı Eğitim ve Seminerler:

Psikodinamik Psikoterapi Teorik Eğitimi (Prof. Dr. Doğan Şahin- 2010-2013)
DSM Eksen I bozuklukları için SCID I Kuram ve Uygulama Eğitimi ve DSM Eksen II bozuklukları için SCID II Kuram ve Uygulama Eğitimi (Doç. Dr. Selçuk Aslan-2011)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi VI. Psikiyatri Atölyeleri, ‚Tedavide Güncel Yaklaşımlar ve Yeme Bozuklukları (2011)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi VII. Psikiyatri Atölyeleri, Disosiyatif Bozukluklar, Psikomitoloji, Tedavide Güncel Yaklaşımlar (2012)
Uygulamalı Temel Hipnoz Eğitimi (Uz. Dr. Şeref Özer-2012)
Türk Psikofarmakoloji Derneği Psikiyatride Araştırma ve İstatistik Teknikleri Kursu (2012)
Psikodinamik Psikoterapi Süpervizyon Grubu (Doç. Dr. Celal Odağ- 2012-2014)
Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Eğitimi (Prof. Dr. Mehmet Sungur-2014)
TC. Sağlık Bakanlığı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışma Rehberi Eğitimi (2015)

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Makaleler:

Ergelen M, Çetin B, Güler J. Pimozide Augmentation of Clozapin: A Case Report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22(Ek Sayı 1):148.

Özdilek B, Çetin B, Ülker M, Kenangil G. İdiyopatik Transvers Miyelite Bağlı Ağrılı Tonik Spazm. Türkiye Klinikleri J Neur 2013; 8(2): 58-61.

Kenar JG, Çetin B, Yıldırım G, Özgör F, Yılmazer EE. Psychiatric Comorbidity in Turkish Patients with Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain : A Preliminary Study. Journal of Sexual Medicine 2013; 10(5): 395.

Kırbaş D, Çetin B. Nöroloji ve Sinema. Türk Nöroloji Dergisi 2013; 19(4): 160-166.

Zincir SB, Zincir S, Yenel A, Kivilcim Y, Çetin B, Tulay C, Basar U. Classical Turkish Music as Group Music Therapy for Inpatients with Schizophrenia: Feasibility and Efficacy. International Journal of Advanced Research 2014; 2(4):1063-1072.

Yılmaz SG, Güleç H, Dalan AB, Çetin B, Kahraman ÖT, Öğüt DB, Atasoy H, Dirimen GA, Gültekin GI, İsbir T. The Relationship Between ACE Polymorphism and Panic Disorder. In Vıvo 2014; 28 (5): 885-889.

Atasoy H, Yılmaz SG, Ergen A, Görmüş U, Küçükhüseyin Ö, Dalan B, Kusat K, Öğüt DB, Güleç H, Çetin B, Kahraman ÖT, Örmeci B, Uçunoğlu N, Gültekin GI, İsbir T. Paraoxonase1 192 (PON1 192) Gene Polymorphism and Serum Paraoxonase Activity in Panic Disorder Patients. In Vıvo 2015; 29(1): 51-54.

Bayrak A, Çetin B, Meteris H, Kesebir S. Parkinsonism by using duloxetine : A case report. İstanbul Kuzey Klinikleri 2015; 2(3): 243-246.

Ulusal Kongrelerde Yapılan Sunumlar:

Olgu Sunumu,  İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği, 16.İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 2014

Ulusal ve Uluslararası Toplantılarda Sunulan Sözel ve Poster Bildiriler:

Özmen HA, Çetin B, Kara H. Zihinselleştirme Mümkün Olmadığında…Zihin Beden Sınırında 37 Yaşında Bir Bebek. 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2011 (Poster Bildiri)

Çetin B, Güler J, Yıldırım G, Bilici M. Aripiprazol Kullanımına Bağlı Gelişen Parkinsonizm: Bir Olgu Sunumu. 48.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 2012 (Poster Bildiri)

Yıldırım G, Süner Ö, Çetin B, Semiz ÜB. Karbamazepin’e Bağlı Hiponatremi Olgusu. 48.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 2012 (Poster Bildiri)

Ergelen M, Çetin B, Kesebir S. Lethal Katatoni: Bir Olgu Sunumu. 48.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 2012 (Poster Bildiri)

Yılmaz SG, Güleç H, Dalan AB, Çetin B, Kahraman ÖT, Öğüt DB, Topçu H, Kışla G, Uğurel B, İsbir T. Analysis of The Relationship Between Panic Disorder and ACE I/D Polymorphism. 25.Ulusal Biyokimya  Kongresi, İzmir, 2013 (Poster Bildiri)

Çetin B, Güleç H, Toktaş HE, Ulutaş Ö. Alterations In Sleep Quality, Depression, Anxiety and Somatic Symptoms In Patients with Fibromyalgia Syndrome with Treatment. 6.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Antalya, 2014 (Poster Bildiri)

Güleç H, Çetin B. Trauma and Trauma Related Symptomatology In Patients with Respiratory Subtype of Panic Disorder. . 6.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Antalya, 2014 (Poster Bildiri)

Çetin B. Fluoksetin Kullanımına Bağlı Alt Ekstremitelerde Ekimoz : Bir Olgu Sunumu. 51.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2015 (Poster Bildiri)