Doç.Dr. Mustafa Erinç Sitar

Doç.Dr. Mustafa Erinç Sitar
 • Görev Aldığı Birim
  Laboratuvar
 • Doğum Yeri /Yıl
  Trabzon-Akçaabat / 1983
 • Mezuniyet
  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uğur Derman İngilizce Tıp Programı
 • Uzmanlık
  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Uzmanlığı
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Yaşlanma, diyabet, deneysel hayvan modelleri, in-vitro tanı belirteçleri
 • Yabancı Dil
  2014 YDS İngilizce 93.75/100
 • E-Posta
Akademik Ünvan : Doçent Doktor

Eğitim :

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uğur Derman İngilizce Tıp Programı, 2007

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Uzmanlığı, 2014

Mesleki Kariyer :

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Uzmanlığı 2009-2014

Institut für Klinische Pharmakologie  Medizinische Hochschule Hannover Biomarker Analysis Laboratory, Almanya Bilimsel Çalışma 2012 Supervision Prof.Dr. Dimitrios Tsikas

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi 2014-2015


Yabancı Dil :

2014 YDS İngilizce 93.75/100

 

Bilimsel Aktiviteler

a. Editorlük - Clinical Interventions in Aging (SCI-Exp.)

http://www.dovepress.com/public_profile.php?id=293017

b.SCI/SCI Expanded Kapsamındaki Dergilerdeki Yayınlar

1. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) in human blood: effects of extended haemodialysis in the critically ill patient with acute kidney injury, protein binding to human serum albumin and proteolysis by thermolysin. Sitar ME, Kayacelebi AA, Beckmann B, Kielstein JT, Tsikas D. Amino Acids. 2015 Apr 29.

 

2.A comprehensive study of myocardial redox homeostasis in naturally and mimetically aged rats. Cebe T, Yanar K, Atukeren P, Ozan T, Kuruç AI, Kunbaz A, Sitar ME, Mengi M, Aydın MS, Eşrefoğlu M, Aydın S, Cakatay U.

Age (Dordr). 2014 Dec;36(6):9728. doi: 10.1007/s11357-014-9728-y. Epub 2014 Nov 11.

 

3.Oxidation scrutiny in persuaded aging and chronological aging at systemic redox homeostasis level. Cebe T, Atukeren P, Yanar K, Kuruç AI, Ozan T, Kunbaz A, Sitar ME, Mirmaroufizibandeh R, Aydın S, Çakatay U.

Exp Gerontol. 2014 Sep;57:132-40. doi: 10.1016/j.exger.2014.05.017. Epub 2014 May 28.

 

4.Human serum albumin and its relation with oxidative stress. Sitar ME, Aydin S, Cakatay U. Clin Lab. 2013;59(9-10):945-52. Review.

 

5.Increased protein oxidation and loss of protein-bound sialic acid in hepatic tissues of D-galactose induced aged rats. Cakatay U, Aydın S, Atukeren P, Yanar K, Sitar ME, Dalo E, Uslu E. Curr Aging Sci. 2013 Jul;6(2):135-41.

 

6.Oxidative damage parameters in renal tissues of aged and young rats based on gender.

Uzun D, Korkmaz GG, Sitar ME, Cebe T, Yanar K, Cakatay U, Aydın S.

Clin Interv Aging. 2013;8:809-15. doi: 10.2147/CIA.S46188. Epub 2013 Jun 28.

 

7.Comparison of oxidative stress biomarkers in renal tissues of D-galactose induced, naturally aged and young rats. Aydın S, Yanar K, Atukeren P, Dalo E, Sitar ME, Uslu E, Caf N, Cakatay U. Biogerontology. 2012 Jun;13(3):251-60. doi: 10.1007/s10522-011-9370-3. Epub 2011 Dec 18.

 

8.Protein and DNA oxidation in different anatomic regions of rat brain in a mimetic ageing model. Yanar K, Aydın S, Cakatay U, Mengi M, Buyukpınarbaşılı N, Atukeren P, Sitar ME, Sönmez A, Uslu E. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2011 Dec;109(6):423-33. doi: 10.1111/j.1742-7843.2011.00756.x. Epub 2011 Aug 8.

 

 

9. Current Aspects Of Ageing Theories And Classification According To Mechanisms.

Mustafa Erinç SİTAR,

Karolin YANAR, Seval AYDIN, Ufuk ÇAKATAY Turkish Journal of Geriatrics 2013;16 ; 3, 339-346.

c.Hakemlik Yapılan SCI/SCI Expanded Kapsamındaki Dergiler

1.Oxidative Medicine and Cellular Longevity

2.Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

3.Experimental Diabetes Research

4.Clinical Interventions in Aging 

d. Hakemlik Yapılan SCI/SCI Expanded Kapsamı Dışındaki Diğer Uluslararası Dergiler

1.Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 

2.Pathology and Laboratory Medicine International 

3.Research and Reports in Medicinal Chemistry

4. Clinical Cosmetic and Investigational Dentistry

5.Biochemistry Insights

e-Uluslararası Kongrelerde Sunulan Posterler

1.Comparison of oxidative damage parameters in kidney between D-galactose induced aged,

 naturally  aged and young  rats. Seval Aydın, Karolin Yanar, Pınar Atukeren, Enis Dalo, ME

Sitar, Ezel Uslu, Nazlı Caf, Ufuk Çakatay (IFCC 2011 Berlin)

2.Increased protein oxidation and loss of protein-bound sialic acid induced by D-galactose

in liver tissue as a model of aging Cakatay U, Aydin S, Atukeren P, Yanar K,  Sitar ME,

Dalo E, Uslu E. (IFCC 2011 Berlin)

3.Vascular, Ischemic and Oxidative Effects of Alpha Lipoic Acid on Experimental NSAID

InducedGastropathy. Mustafa Erinç Sitar, Seval Aydın, Karolin Yanar,

Güngör Sitar, Mehmet Şerif Aydın, Mukaddes Eşrefoğlu, Pınar

Atukeren, Ufuk Çakatay (FEBS- EMBO 2014 Paris)

Kurs, kongre, sempozyum katılımları

XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, Türk Biyokimya Derneği, 29-31 Ekim 2009, İstanbul

X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 15-18 Nisan 2010, Türk Klinik Biyokimya Derneği,

Muğla

XII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Türk Klinik Biyokimya Derneği,

Muğla

Proteomiks Araştırmaları Temel Bilgiler ve Uygulama Örnekleri Kursu, Bilim

Üniversitesi 10-11 Aralık 2009, Florance Nightingale Hastanesi, Türk Biyokimya

Derneği, İstanbul

Talesemi ve Hemoglobinopati Tanısında Biyokimya Uzmanından Beklentiler, 19 Şubat

2010, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, İstanbul

Temel Hematolojik Testler Kursu, 13-14 Kasım 2009, Türk Klinik Biyokimya Derneği,

Şanlıurfa

Tıbbi Biyokimya Asistanları için Güz Okulu, 24-27 Eylül 2009, Türk Klinik Biyokimya

Derneği, Zonguldak

Tıbbi Laboratuvar Gereksinimlerinin Karşılanması Süreçleri Kursu, 27-28 Eylül 2009,

Türk Klinik Biyokimya Derneği, Zonguldak

Kanser Biyolojisinde Güncel Konular Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Enstitüsü, 31 Mayıs- 3 Haziran 2011, İzmir

Laboratuvarda Tandem MS ve Klinik Uygulamaları- 5 Nisan 2011, İstanbul Tıp Fakültesi

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul

Kromatografi ve Kütle Spektrometre Semineri, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ant Teknik, 12

Mayıs 2010, İstanbul

Kök Hücre Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5 Mart 2010, Türk

İmmünoloji Derneği, İstanbul

Kan Gazlarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi Kursu, 22 Aralık 2011, Türk Klinik Biyokimya

Derneği, İstanbul

Deney Hayvanları Kullanım Kursu- Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, 5-12 Mart 2012, İstanbul

Hasta Raporlarının Olgularla Yorumlanması Kursu-15 Nisan 2012, Türk Klinik Biyokimya Derneği, Muğla

İmmunfloresan Yönteminin Enfeksiyon ve Otoimmun Hastalıklarda Kullanımı Kursu, 15-18 Ocak 2013, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Oksidatif Stres, DNA Hasarı, DNA Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi Kursu, 22-25 Mayıs 2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Sunulan Seminerler

1.Klinik Tanı ve Takipte d-dimer- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 13.04.2011

2. Yayın Değerlendirme “Gender Dependent Oxidative Variations in Liver of Aged Rats”- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 29.11.2011

3.Yaşlanma Modeli Olarak “Progeria”- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 20.01.2012

4. Aqueous humour and serum concentration of asymmetric dimethyl arginine in pseudoexfoliation syndrome- Medizinische Hochschule Hannover Biomarker Analysis Laboratory Almanya 25.07.2012

5.Toll Like Receptors and Innate Immunity- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 03.04.2012

6.Laboratuvar Güvenliği-Artvin Devlet Hastanesi 12.10.2014

7.Laboratuvarda Pre-analitik, Analitik ve Post-analitik Aşamalar- Artvin Devlet Hastanesi 10.12.2014