Doç.Dr. Aygen ÇELİK

Doç.Dr. Aygen ÇELİK
 • Görev Aldığı Birim
  Perinatoloji Ünitesi
 • Doğum Yeri /Yıl
  1974
 • Mezuniyet
  Marmara Ünv.İng.Tıp Fakültesi/1998
 • Uzmanlık
  Fırat Ünv.Tıp Fakültesi Kad.Has.ve Doğum/2004
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Yüksek Riskli Gebelik, Ayrıntılı Ultrason, Perinatoloji
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Eğitim :

 • Marmara Üniversitesi İng. Tıp Fakültesi,1998
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum,Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim dalı,2004

Mesleki Kariyer :

Fırat Ünv.Tıp Fakültesi Kad.Has.ve Doğum,2004

Akademik Unvanlar:

 

 • Uzman Dr. : Tıp Fakültesi, Fırat Üniversitesi,2004- 2005
 • Uzman Dr. : Tıp Fakültesi, Maltepe Üniversitesi,2007- 2008
 • Yrd.Doç. : Tıp Fakültesi, Maltepe Üniversitesi,2008

Ödüller :

Poster ikinciliği:P38. Çelik H, Sapmaz E, Kılınç N, Çıkım G, Tuğ N, Parmaksız C, Altıngül Çelik A. Plasma Homocysteine levels in women with Pre-Term Birth history,‘’. II World congresss of Perinatal Medicine For Developing Countries and VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1-5 October/Ekim 2002, ANTALYA
Poster İkinciliği: Sapmaz E, Çelik H, Sapmaz T, Altungül A, Beytur L, Parmaksız C, Atılgan R Ratlarda otolog intraperitoneal over transplantasyonunda antioksidan olarak Prostoglandin E1 kullanımının etkisi. X. İnfertilite ve Üreme Kongresi X. Fertility and Sterility congress, 26-29 Ekim /October 2002, Ankara

Remzi Atılgan 1 Aygen Çelik 2 Şehmus Pala 3 Abdullah Boztosun 4 Salih Burçin Kavak Ekrem Sapmaz 6 Ratlarda Tubal Segmental Eksizyonun Over Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Deneysel Çalışma VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (14-19 Mayis 2009, Kıbrıs), s 30.


 

Yabancı Dil :

İngilzce

İlgilendiği Alanlar :

Yüksek Riskli Gebelik, Ayrıntılı Ultrason, Perinatoloji 

Kurslar :

 • 1. İlk Trimester Gebelikte Tarama Ve Tanıkursu. 2002 Antalya. (Türk Perinatoloji Derneği)
 • 2. ‘Ovulasyon İndüksiyonu Ve Ofis Histereskopi’ 14–15 Haziran 2003 Malatya.
 • 3. Recent Advances İn ART’ 6. MSRM Congress 2007 Antalya
 • 4. Antenatal Yönetim’ Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2007 Elazığ
 • Fetal Kalp Taraması Kursu İstanbul Üniversitesi 08 /05/ 2009
 • Tjod Kolposkopi Kursu 18.10.2009
 • Laporoskopi Histereskopi Robotik Cerrahi Kursu Mayıs 2009 Ümraniye Eğitim Araştırma
 • Intrapartum Fetal İzlem Ve Yönetim Kursu 20.02.09

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Toplam Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2009-2010

Güz

Dönem IV, Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı  

10

26

6

Dönem IV, Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı  

10

26

6

İlkbahar

Dönem III, Ürogenital Sistem Ders Kurulu 

3

-

23

Dönem IV, Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı 

10

26

6

 

 

Dönem IV, Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı 

10

26

6

 

 

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ:

Yurtiçi kaynaklı proje yürütme

1- 19992-“İzole insan myometriumunda selektif COX–2 inhibitörleri Valdecoxib ve Paracoxibin etkilerinin incelenmesi”, FÜBAP 285–3647 no’lu proje, Karar sayısı 2003/2-9,

 

 

 

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

A1- Celik H, Sapmaz E, Serhatlioglu S, Parmaksiz C, Altıngul A.

Effect of intravaginal misoprostol use on uterine artery blood flow in patients

with myoma uteri. Fertil Steril. 2003 Dec;80(6):1526–8.

 

A2- Sapmaz E, Celik H, Altıngul A. Bilateral ascending uterine artery ligation vs. tourniquet use for hemostasis in cesarean myomectomy. A comparison.J Reprod Med. 2003 Dec;48(12):950–4.

 

A3- Bulgan Kilicdag E, Ay G, Celik A, Ustundag B, Ozercan I, Simsek M.

Oxidant-antioxidant system changes relative to placental-umbilical pathology in

patients with preeclampsia. Hypertens Pregnancy 2005;24(2):147–57.

 

A4- Rahman S, Acik Y, Toraman ZA, Celik A. Presentation of a device used by elderly women with prolapse in eastern part of

Turkey. Maturitas 2006 Nov 20;55(4):348–51. Epub 2006 Jul 25.

A5. E.Ilter, A.Celik, B.Haliloglu, E.Unlugedik, A.Midi, T.Gunduz, U.Ozekici. Women’s Knowledge of Pap Smear Test and Human Papillomavirus Acceptance of HPV Vaccination to Themselves and Their Daughters in an Islamic Society International Journal of Gynecological Cancer 2010;20(6):1058-1062

A6. B.Haliloglu, F.B.Aksungar, A.Celik, E.İlter, H.Coksuer, U.Ozekici. Negative correlation between D-dimer and homocysteine levels during pregnancy and the postpartum period: a prospective study. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2010 Jul 23. [Epub ahead of print] DOI: 10.1016/j.ejogrb.2010.06.018

A7. B.Haliloglu, A.Celik, E.İlter, S.Bozkurt, U.Ozekici. Comparison of uterine artery blood flow with levonorgestrel intrauterine system and copper intrauterine device. Contraception. DOI: 10.1016/j.contraception.2010.09.001

 

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

B1- Çelik H, Sapmaz E, Gözeri E, Beytur L, Altıngül A. İnfantil polikistik böbrek hastalığı. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2000,14: 355-358.

 

B2- Sapmaz E, Çelik H, Altıngül A ‘’Servikal yetmezlik vakalarında acil ve elektif serklaj operasyonu’’ T Klin Jinekol Obst 2001,11: 314–318

 

 

B3- Çelik H, Sapmaz E, Altıngül A. Kliniğimizdeki servikal yetmezlik olgularına yaklaşım. O.M.Ü. Tıp Dergisi 2001,18(2): 80-86.

 

 

B4- Çelik H, Sapmaz E, Şimşek M, Tuğ N, Çobanoğlu B, Gürateş B, Altıngül A ‘’Plasenta invazyon anomalisi saptanan 6 olgunun retrospektif analizi’’ T Klin Jinekol Obst. 2002,12: 232–235

 

 

B5- Sapmaz E, İlhan N, Altungül A, Akpolat N. . Ratlarda otolog subkutan over transplantasyonunda antioksidan olarak vitamin C ve vitamin E kullanımının etkisinin incelenmesi. Türk Fertilite Dergisi 2002; 10(2): 99–105.

 

 

B6- Sapmaz E, Çelik H, Akpolat N, Beytur L, Altungül A. ‘’Endometrial polip tedavisinde Winter polip forsepsi ile birlikte dilatasyon küretaj kullanımı’’ T Klin Jinekol Obst 2003,13: 91–95

 

B7- Çelik H, Akın H, Sapmaz E, Parmaksız C, Altıngül A, Akpolat N,Yekeler H. Fraser Sendromu: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi.. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2003,17:188–190,

 

 

 

B8- Sapmaz E, İlhan N, Altungül A, Akpolat N. Ratlarda otolog ıntraperitoneal over transplantasyonunda antioksidan olarak melatonin ve oksitetrasiklin kullanıının karşılaştırılması. T Klin Jinekol Obst 2003; 13: 141–145.

 

B9- Sapmaz E, Şimşek M, Gürateş B, Kumru S, Çelik H, Çelik A, Özcan Z: Açıklanamayan İnfertilite Vakalarında HSG’de Kullanılan Ajanların Fertilite Üzerine Etkileri Fırat Tıp Dergisi 2004: 9:2; 45–49

B10- Sapmaz E, Akpolat N, Gürateş B, Çelik A, Atılgan R. Rat endometriumunda kimyasal ablasyon için trikloroasetik asit kullanımının incelenmesi Türk Fertilite Dergisi, 2004;12: 209–215

 

B11- Çelik H, Karaoğlu A, Sapmaz E, Gürateş B, Çobanoğlu B, Parmaksız C, Altıngülk A, Ünal S. Tubal ektopik gebelikte koryokarsinom Türk Jinekoloji Onkoloji Dergisi 2004;7(2): 80–82

 

 

B12- Atılgan R, Çelik A, Sapmaz E, Akpolat N, Özcan Z, Pala Ş, Hanay F, Sapmaz T Y: Unilateral Total Salpenjektominin Over Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Deneysel Çalışma Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik 2005 15(5):235–242.

 

B13- Çelik A, Şimşek M, Kavak B, Kavak E, Yavuz A, Nalbant M. İmmuün Trombositopenik Purpura Tanısının Prenatal Dönemde Konduğu Bir Gebede Yapılan Acil Sezaryen Olgusunun Sunumu Demet Sağlık Dergisi 2005 3(3) 7-9

 

B14- Atılgan R, Çelik A, Sapmaz E, Akpolat N, Özcan Z, Kavak B, Şahin F, Yücebilgiç T. Pomeroy usulü tüp ligasyonunun over histopatolojisi üzerine etkilerinin incelenmesi: Deneysel çalışma Türk Fertilite Dergisi 2005: 13(2)144–150

 

B15- Atılgan R, Sapmaz E, Çelik A, Akpolat N, Özcan Z, Kavak B, Şahin F,. Yücebilgiç T Unilateral parsiyel salpenjektominin over histopatolojisi üzerine etkilerinin incelenmesi: Deneysel çalışma Türk Fertilite Dergisi 2005: 13(2)170–177

 

B16-Çelik A, Ayar A, Sapmaz E: Oksitosin İle Kasılan İzole İnsan Miyometriyumunda Cox-2 Selektif İnhibitör Valdecoxibin Etkisinin İncelenmesi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik 2005 15(6):286–289.

 

 

 

B17- Sapmaz E, Bulut V, Çelik A, Akbulut H, İlhan N, Hanay F: Preeklampsi Vakalarında Neopterin Ve TNF-Alfa Düzeylerinin İncelenmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi (Uzmanlık Sonrası Eğitim Ve Güncel Gelişmeler ) 2006, 3(2); 83–88

B18- Sapmaz E, Bulut V, Çelik A, İlhan F, Hanay F: Missed Abortus Vakalarında Il-6 Ve CRP Düzeylerinin İncelenmesi: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi (Uzmanlık Sonrası Eğitim Ve Güncel Gelişmeler ) 2006, 3(2) 99-104

 

B19- Sapmaz E, Akpolat N, Çelik A, Sapmaz T, Pala Ş, Hanay F: HSG İşleminin Over Yüzey Epiteli Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Deneysel Çalışma Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi (Uzmanlık Sonrası Eğitim Ve Güncel Gelişmeler ) 2006, 3(2) 112–117

B20- Sapmaz E, Bulut V, Çelik A, Akbulut H, İlhan F, Hanay F: Preeklampsi Vakalarında Nötrofil, İnterlökin–8 Ve Prokalsitonin Düzeylerinin İncelenmesi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik 2006 16(4):119-123.

B21- Sapmaz E, Çelik A, Bulut V, İlhan F, Hanay F: Preeklampsi Olgularında İnterlökin-6, CRP, Nötrofil Ve Platelet Düzeylerinin İncelenmesi 2006: 16(6)218-223

 

B22- Haliloğlu B, Benli Aksungar F, Çelik A, İlter E, Akın Temelli F, Özekici Ü. Doğal ve cerrahi menopoz olgularındaki hormonal değişimin kemik döngüsüne etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2008; 39(4): 161–165.

 

B23- F.Temelli, A.Midi, A.Çelik, B.Haliloğlu, E.İlter, A.Eren. RIA kullanımının genital flora üzerine etkisi, kültür sonuçlarının smear sonuçlarıyla karşılaştırılması (Effect of the intrauterine device using on genital flora, comparing of the culture and smear results) Maltepe Medical Journal 2009;1(1):21-27

 

 

B24- Gebelerde Hepatit B Ve Hepatit C Seropozitifliği Oranları Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik 2009, 19(1): 34–37

 

B25- Remzi Atılgan, Aygen Çelik, Ekrem Sapmaz, Abdullah Boztosun, Burçin Kavak, Nusret Akpolat, Fethi Hanay Ratlarda Tüp Ligasyonu İçin Unipolar Koter İle Bipolar Koter Kullanımının Over Histopatolojisi Üzerine Etkililerinin Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik 2009, 19(3) 160-168

 

B26- R. Atılgan S. Kavak E Kavak A Çelik A Yavuz. Unilateral Konjenital Kısa Femur Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik 2009 19(4) 224–226

 

B27- Ratlarda Tubal Segmental Eksizyonun Over Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Deneysel Çalışma

 

B28- E.İlter, B.Haliloğlu, A.Çelik, F.Temelli, S.Özden Anormal uterine kanamalı hastalarda pipelle ile endometrial örneklemenin etkinliği Zeynep Kamil Tıp Bülteni

B29- E.İlter, M.N.Manukyan, B.Haliloğlu, A.Çelik, S.Özden. Gossypiboma: A lesson to learn. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2010;20(1):64-66

B30- B.Haliloğlu, A.Çelik, E.İlter, T.Gündüz, S.Bozkurt, Ü.Özekici. Rahim içi araç kullanan kadınlarda gelişen menorajinin uterin kan akımı ile ilişkisi Maltepe Medical Journal, 2010;2(1):5-7

B31-E.İlter, A.Çelik, B.Haliloğlu, G. Ercan, E. Yücel, S. Bozkurt, Ü. Özekici. A rare cause of virilization of females; Congenital adrenal hyperplasia due to 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme deficiency Maltepe Medical Journal 2010; 2(1):31-34

B32- Ziya Günenç, Banu Bingöl, Aygen Çelik, Serpil Bozkurt, Ümit Özekici. Laparoscopic surgery of interstitial (cornual) pregnancy, a case report. J Turkish German Gynecol Assoc. 2010; 11(2): 102-104

B33-Nuri Tasalı, Rahmi Çubuk,Ahmet Midi,Aygen Çelik,Levent Çelik,Şefik Güney Serviks Kanserinde Radyolojik Görüntüleme Konuralp TIp Dergisi 2010;2(2):33-38.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü sunu

 

1-Çelik H., Gözeri., Özercan İ., Sapmaz E., Gürateş., Parmaksız C., Altıngül A. Sirkadien ritm değişikliği ile oluşturulan prenatal stresin fetal ve plasental gelişim üzerine etkisi.5. Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi 16-20 Mayıs 2003 Antalya

 

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

C1- Kumru S, Altungül A, Parmaksız C. Diagnosis of twin to twin transfusion syndrome without any invasive technique. (II. World Congress Of Perinatal Medicine For developing Countries 1-5 Ekim 2002 Antalya)

 

C2- Sapmaz E, Çelik H, Tuğ N, Altıngül A. Cesarean section and burch colposuspension operations. (II. World Congress Of Perinatal Medicine For developing Countries, 1-5 Ekim 2002 Antalya)

 

C3- Çelik H, Sapmaz E, Kılıç N, Çıkım G, Altıngül A. Plasma homocysteine level in women with preterm labor history. (II. World Congress Of Perinatal Medicine For developing Countries, 1-5 Ekim 2002 Antalya)

 

C4- Sapmaz E, Çelik H, Akbulut H, Tuğ N, Altıngül A, Beytur L. Maternal serum Levels of neopterin , procalcytonin and CRP in in abortus cases. (II. World Congress Of Perinatal Medicine For developing Countries, 1–5 Ekim 2002 Antalya)

 

C5- Çelik H, Sapmaz E, Akbulut H, Tuğ N, Altıngül A, Beytur L. Examination of TNF-

 

 

 

α, IL-6 and IL-8 levels in maternal serum in PIH cases. (II. World Congress Of Perinatal Medicine For developing Countries, 1-5 Ekim 2002 Antalya)

 

 

C6-

 

 

 

 

Çelik H., Gürateş B., Sapmaz E., Parmaksız C., Altıngül A. Ünal S. Primer dismenoreli olgularda uterin arter kan akımında diürnal değişiklikler. 5. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 16-20 Mayıs 2003 Antalya.

 

 

C7- Çelik H., Parmaksız C., Sapmaz E., Gürateş B., Altıngül A., Yıldız F. Maternal diJitalizasyon ile tedavi edilen nonimmun hidrops fetalis olgusu. 5. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 16–20 Mayıs 2003 Antalya

 

C8-Şimşek M., Çelik H., Sapmaz E., Parmaksız C., Kavak B., Çelik A., Ünal S., Erdinç A. Önceden Tip 1 DM tanısı almamış ve ketoasidoza bağlı İUMF gelişen olgunun sunumu. 5. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 16–20 Mayıs 2003 Antalya

C9. Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUKAM) I.Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi (3-5 Haziran 2010 Sakarya) (Poster Sunumu) E.İlter, A.Midi, A.Çelik, B.Haliloğlu, N.Yener, İ.Ulu, S.Bozkurt. Ü.Özekici. Comparison of Conventional & Liquid-based cytology performance in Turkish population.

 

 

 

 

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

D1- Sapmaz E, Çelik H, Altungül A, Parmaksız C, Beytur L,Yıldız F, Serhatlıoğlu S. Açıklanamayan Infertilite Vakalarında Fertilite Üzerine HSG Maddelerinin Etkisi. X. Infertilite Ve Üreme Kongresi. 26-29 Ekim 2002.

 

D2- Çelik H, Sapmaz E, Altungül A, Parmaksız C, Beytur L, Akpolat N. Anormal Endometriumun Değerlendirilmesinde Sonohisterografi Ve Histopatolojik Inceleme. X. Infertilite Ve Üreme Kongresi. 26–29 Ekim 2002.

 

D3- Çelik H, Sapmaz E, Sapmaz T, Altungül A, Beytur L, Parmaksız C. Tedaviye Dirençli Menorajilerde Uterin Foley Balon Ile Sıcak Salin Solusyonu Kullanımının Karşılaştırılması. In Vivo Insan Uterusunda Çalışma. X. Infertilite Ve Üreme Kongresi. 26-29 Ekim 2002.

 

D4- Sapmaz E, Çelik H, Altungül A, Beytur L, Parmaksız C, Akpolat N. Endometrial Polip Tedavisinde Winter Polip Forsepsi Ile Birlikte Dilatasyon Küretaj Kullanımı. X. Infertilite Ve Üreme Kongresi. 26-29 Ekim 2002.

 

D5- Çelik H, Sapmaz E, Sapmaz T, Altungül A, Beytur L, Parmaksız C, Yıldız F. Ratlarda Otolog Intraperitoneal Over Transplantasyonunda Antioksidan Olarak Melatonin Kullanımının Incelenmesi. X. Infertilite Ve Üreme Kongresi. 26-29 Ekim 2002.

 

D6- Sapmaz E, Çelik H, Sapmaz T, Altungül A, Beytur L, Parmaksız C, Atılgan R. Ratlarda Otolog Intraperitoneal Over Transplantasyonunda Antioksidan Olarak PGE1 Kullanımının Incelenmesi. X. Infertilite Ve Üreme Kongresi. 26-29 Ekim 2002.

 

D7- Çelik H, Sapmaz E, Parmaksız C, Altungül A, Serhatlıoğlu S. Myoma Uterili Hastalarda Intravaginal Misoprostol Kullanımının Uterin Arter Kan Akımına Etkisi.X. Infertilite Ve Üreme Kongresi. 26-29 Ekim 2002.

 

D8- Sapmaz E, Çelik H, Altungül A, Parmaksız C. Abdominal myomektomi vakalarında bilateral uterin arter asendan dallarının ligasyonu ve turnike metodunun hemostaz üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. X. Infertilite Ve Üreme Kongresi. 26-29 Ekim 2002.

 

D9- Çelik H., Gürateş B., Sapmaz E., Yıldız F., Altıngül A., Parmaksız C., Tuğ N., Kılıç N. Antenatal yüksek doz steroid kullanımının maternal kan glikoz düzeylerine etkisi. 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak 2003 Uludağ

 

D10- Çelik H., Sapmaz E., Gürateş B., Parmaksız C., Altıngül A., Kavak B., Tuğ N., Kılıç N. Klomifen sitrat+hCG ile ovulasyon indüksiyonu yapılan primer infertil olgularda serum leptin düzeyleri. 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak 2003 Uludağ

 

D11-Çelik H, Kaplan M, Gürateş B, Sapmaz E, Parmaksız C, Özcan Z, Altıngül A, Kılıç Z. Elaziğ Bölgesindeki gebelerde parazitlerin görülme sıklığı. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum.

 

D12-Çelik H, Gürateş B, Sapmaz E, Atılgan R, Altıngül A, Pala Ş, Kavak B. Prenatal tanısı konulan polidaktilisi olan heterozigot akondroplazi olgu sunumu. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum.

 

D13- Çelik H, Sapmaz E, Gürateş B, Parmaksız C, Altıngül A, Özcan Z. Servikal amputasyondan sonra oluşan gebelikte modifiye profilaktik serklaj ve miad gebelik olgusu. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum.

 

D14- Çelik H, Karaoğlu A, Sapmaz E, Gürateş B, Çobanoğlu B, Parmaksız C, Altıngül A, Ünal S. Tubal ektopik gebelikte koryokarsinom olgu sunumu. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum.

 

D15- Sapmaz E, Ayar A, Çelik H, Gürateş B, Şimşek M, Kumru S, Kuıtlu S, Altıngül A, Parmaksız C, Özcan Z. Oksitosin ile indüklenmiş izole insan miyometriyumuna COX-2 selektif inhibitör valdecoxibin etkisinin incelenmesi. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum.

 

D16- Sapmaz E, Ayar A, Çelik H, Gürateş B, Şimşek M, Kumru S, Kuıtlu S, Altıngül A, Parmaksız C, Özcan Z. Spontan kasılan izole insan miyometriyumuna COX-2 selektif inhibitör paracoxibin tokolitik etkisi. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum.

 

D17- Parmaksız C, Gürateş B, Sapmaz E, Çelik H, Şimşek M, Kumru S, Altıngül A, Özcan Z, Ünal S. Ovulasyon indüksiyonunda kullanılan klomifen sitrat ile aromataz inhibitörlerinden letrazolün karşılaştırılması. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum.

 

 

D18- Çelik H, Sapmaz E, Gürateş B, Parmaksız C, Altıngül A, Kavak B, Pala Ş Gestasyonel Diabete Eşlik Eden Ve OGTT Sonrasında Ortaya Çıkan Ketoasidoz Olgusunun Sunumu. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum.

 

D19- Özcan Z, Gürateş B,SapmazE, ÇelikH,Şimşek M, Kumru S, Parmaksız C, Altungül A Disfonksiyonel uterin kanamaların tedavisinde aromataz inhibitörlerinden letazolün klinik kullanımı Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum.

 

D20. Temelli Akın F, Çelik A, Haliloğlu B, İlter E, Karaman A, Yücel E, Ünlügedik E, Ulu İ, Özekici Ü İntrauterin araç kullanımının kadın genital florası üzerine etkisi.. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi (15–18 Ocak 2009, Bursa), s 475.

 

D21. Çelik A, İlter E, Haliloğlu B, Gönenç Z, Küçükaşçı M, Özekici Ü.Konizasyon sonrası inkomplet servikal stenoz olgu sunumu. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi (15–18 Ocak 2009, Bursa), s 476.

 

D-22, Günenç MZ, Bingöl B, Çelik A, Karaman A, Ünlügedik E, Haliloğlu B, Bozkurt HS, Özekici Ü. Kornual ektopik gebelik olgularında laparoskopik kornuostomi, cerrahi teknik ve takip. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi (7-11 Nisan 2009, Çeşme), s 55.

 

 

D-23 Haliloğlu B, Çelik A, Günenç Z, Bozkurt S, Özekici Ü. Bakırlı rahim içi araç (RİA) ve levonorgestrel içeren rahim içi araç (LVN-RİA) kullanan hastalarda uterin arter Doppler indekslerinin karşılaştırılması. VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (14-19 Mayis 2009, Kıbrıs), s 24.

 

D 24. Haliloğlu B, Çelik A, Ünlügedik A, Yücel E, Günenç Z, Bozkurt S, Özekici Ü. Rahim içi araç kullanan hastalarda uterin arter Doppler indekslerinin menoraji ile ilişkisi. VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (14-19 Mayis 2009, Kıbrıs), s 24.

 

D 25- Haliloğlu B, Peker H, Çelik A, Büyükaşçı M, Bozkurt S, Özekici Ü. Asemptomatik Türk kadınlarında idrar yapma alışkanlıkları. VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (14-19 Mayis 2009, Kıbrıs), s 86.

 

 

D-26 Çelik A, Haliloğlu B, Tanrıöver Y, Midi A, Bozkurt S, Özekici Ü, Günenç Z, Karaman A. Plazma hücreli vulvitis ve topikal streroidlere cevabı: Olgu sunumu. VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (14-19 Mayis 2009, Kıbrıs), s 30.

 

D-27 ATILGAN R M.REŞAT ÖZERCAN 2 DR SALİH BURÇİN KAVAK 3 YRD DOÇ DR AYGEN ÇELİK 4 YRD DOÇ DR ABDULLAH BOZTOSUN 5 SERVİKAL SMEAR SONUÇLARININ İNCELENMESİ VE EPİTELYAL HÜCRE ANORMALLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (14-19 Mayis 2009, Kıbrıs), s 30.

 

D-28 DR. REMZİ ATILGAN 1 YRD DOÇ DR AYGEN ÇELİK 2 DR ŞEHMUS PALA 3 YRD DOÇ DR ABDULLAH BOZTOSUN 4 DR SALİH BURÇİN KAVAK 5 DOÇ DR EKREM SAPMAZ 6 RATLARDA TUBAL SEGMENTAL EKSİZYONUN OVER HİSTOPATOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: DENEYSEL ÇALIŞMA VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (14-19 Mayis 2009, Kıbrıs), s 30.

 

D-29 Haliloğlu B, Peker H, Çelik A, İlter E, Küçükaşçı M, Bozkurt S, Özekici Ü Asemptomatik Türk Kadınlarında Fonksiyonel Mesane Kapasitesi 24 Saatlik İdrar Volümü Ve İdrar Yapma Sıklığı Üzerine Etkili Faktörler. IV. Ulusal ürojinekoloji kongresi 21-24 ekim 2009 istanbul (s-18)

 

D-30 Haliloğlu B, Peker H, Çelik A, İlter E, Yücel E, Bozkurt S, Özekici Ü

Asemptomatik Türk Kadınlarında Üriner Gülük Parametrelerinin Gece Ve Gündüz Farkı IV. Ulusal ürojinekoloji kongresi 21-24 ekim 2009 istanbul (s-19)

 

D-31 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi (18-23 Mayıs 2010, Antalya) (Poster Sunumu) E.Ilter, A.Celık, B.Haliloglu, E.Unlugedik, A.Midi, T.Gunduz, U.Ozekici. Women’s knowledge of Human Papilloma Virus (HPV) and acceptance of HPV vaccine to themselves and to their daughters.

D32. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi (18-23 Mayıs 2010, Antalya) (Poster Sunumu) E. Ilter, A.Celık, B.Haliloglu, E.Yücel, G.Ercan, S.Bozkurt, U.Ozekici A rare cause of virilization of females; Congenital adrenal hyperplasia due to 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase deficiency

D33. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi (18-23 Mayıs 2010, Antalya) (Poster Sunumu) B.Haliloglu, A.Celik, E.Ilter, E.Unlugedik, H.Coksuer. T.Gunduz, A.Midi, S.Bozkurt. Serviks uterinin elektrokoterizasyonu sonrası uygulanan hyaluronik asit-gümüş kombinasyonunun metaplazi ile iyileşme üzerine etkisi: çift-kör, randomize pilot çalışma

D34 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi (18-23 Mayıs 2010, Antalya) (Poster Sunumu) B.Haliloglu, A.Celik, E.Ilter, E.Unlugedik, H.Coksuer. T.Gunduz, E.Yucel, U.Ozekici. Gebelik boyunca ve postpartum dönemdeki maternal 25 (OH) D vitamini seviyeleri ve kemik yıkımı: Prospektif çalışma. Gebelere rutin önerilen D vitamini takviyesi arttırılmalı mı?

D35 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi (18-23 Mayıs 2010, Antalya) (Poster Sunumu) B.Haliloglu, A.Celik, E.Ilter, M.Kucukascı, N.Yener, M.Manukyan, S.Bozkurt, U.Ozekici. Primer omental gebelik; Olgu sunumu

D36 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi (18-23 Mayıs 2010, Antalya) (Poster Sunumu) T.Gündüz, E.Yücel, D.Tan, A.Gerçek, E.İlter, A.Çelik, B.Haliloğlu, Ü.Özekici. Induction of preterm uterine contractions with electroconvulsive therapy in a 32 week pregnant women: A case report

D37. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi (25-29 Eylül 2010, Antalya) (Poster Sunumu & Sözel Bildirim ) E.İlter, A Midi, B Haliloğlu, A.Çelik, T.Gündüz, S.Bozkurt, Ü.Özekici. University students’ knowledge of HPV and Pap smear test; acceptance of HPV vaccination to themselves

D38. 7. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi (26-29 Eylül 2010, İstanbul) (Poster Sunumu) A.Çelik, B.Haliloğlu, E.İlter, T.Gündüz, İ.Ulu, S.Bozkurt, Ü.Özekici. Normal Karyotipli Anterior Yerleşimli Kistik Higroma : Olgu Sunumu