Prof. Dr. Tayfun AKÖZ

Prof. Dr. Tayfun AKÖZ
 • Görev Aldığı Birim
  Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • Doğum Yeri /Yıl
 • Mezuniyet
  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1979-85)
 • Uzmanlık
  Ankara Numune Hastanesi
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Estetik Cerrahi (Meme Estetiği, Burun Estetiği, Kulak Estetiği, Yüz Estetiği, Genital Estetik), Genital Plastik Cerrahi, Çene ve Yüz Cerrahisi
 • Yabancı Dil
 • E-Posta
Akademik Ünvan : Profesör Doktor

Eğitim :

Lisans   Tıp Fakültesi  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi   

 Yüksek Lisans   Plastik, Rekostrüktif ve  Estetik Cerrahi ABD.  S.B. Ankara Numune Hastanesi   

 Doktora   Doç. Dr., Klinik Şefi  S.B. Kartal Eğitim ve Araş. Hastanesi


Mesleki Kariyer :

Ankara Numune Hastanesi,Başasistan 1993-1997

Ankara Numune Hastanesi,Doç. Dr. 1997-1998

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Doç. Dr.  1998-2012


Yabancı Dil :

İngilizce


İlgilendiği Alanlar :

Estetik Cerrahi (Meme Estetiği, Burun Estetiği, Kulak Estetiği, Yüz Estetiği, Genital Estetik), Genital Plastik Cerrahi, Çene ve Yüz Cerrahisi

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Fasya Lata Homogreftinin Damak Yarığı Onarımında Fistül Oluşumuna Etkisi (Deneysel ve Klinik Çalışma) ANKARA-1992

6.2. Doktora Tezleri

1.İnferior epigastrik nörovenöz flep modelinde kemik prefabrikasyonu,(2001)

2.Üç farklı tendon uzatma yönteminin biyomekanik, histolojik ve radyolojik özelliklerinin in vivo ve in vitro olarak karşılaştırılması (2004)

3.Kas flepleri için yeni yöntem: Nöral pediküllü kas flebi (2004)

4.Aralıklı Steroid kullanımının hemanjiyomlara etkisi (2004)

5.Küçük damarlarda açıklığı artırmak ve tekniği kolaylaştırmak için uç yan anastomozda ‘açık-Y’ tekniğinin kullanımı (2004)

6.Sıçanlarda vaskülarize serbest fibula kemik grefti modelinde kritik venöz iskemi süresinin farklı parametrelerle değerlendirilmesi (2005)

7.Kompozit greftlerde delay prosedürü (2005)

8.Tavşan temporomandibuler ekleminde oluşturulan iç yapı bozukluğunda perikondrium greftinin yeri (2007)

9.Perforatör flep modelinde farklı delay yöntemlerinin flep yaşayabilirliği üzerine etkilerinin araştırılması (2007)

10.Tavşan kulağında kıkırdak defektinde PDS mesh in yer tutucu olarak kullanımı (2009)

11.Sıçanlarda yabancı cisim reaksiyonunun flep yaşayabilirliği üzerine etkisi (2010)

12.Tavşan diz ekleminde kıkırdak defekti iyileşmesinde perikondrium ve dermis grefti karşılaştırılması (2012)

13. İskemi reperfüzyon hasarında Montelukast sodyum un etkisi (2012)

7. Yayınlar

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

(Liste kronolojik sıraya göre yapılmıştır)

1- Erdogan B, Atabay K, Akoz T, Aslan G, Gorgu M.

Congenital Lateral Cleft Palate: A New Anomaly?

Plast Reconstr Surg. 1990 Oct;86(4):766-7.

2- Evrenkaya T., Karaça C., Erdoğan B., Aksoy F., Pulat H., Akoz T.

Basicranial Teratoma

European Journal Of Plastic Surgery, 1992: 15: 292-295

3- Akoz T., Erdoğan B., Karaça C., Terzioğlu A., Deren O.

İnfluence Of Utility Of Fascia Lata Homograft On The Palatal Fistula İn Cleft Palate Repair

European Journal Of Plastic Surgery, 1995: 18: 162-165

4-Akoz T., Erdoğan B, Görgü M, Kutlay R, Dağ F.

Bilaterally involved Tessier No. 4 cleft: case report.

Cleft Palate Craniofac J. 1996 May;33(3):252-4.

5- Aslan G, Erdoğan B, Akoz T, Görgü M, Seçkin S, Terzioğlu A.

Multiple occurrence of pilomatrixoma.

Plast Reconstr Surg. 1996 Sep;98(3):510-3.

6- Erdoğan B, Akoz T, Görgü M, Kutlay R, Dağ F.

Possibly new multiple congenital anomaly syndrome: cranio-fronto-nasal dysplasia with Poland anomaly.

Am J Med Genet. 1996 Oct 28;65(3):222-5.

7- Erdoğan B, Görgü M, Girgin O, Akoz T, Deren O.

Application of external fixators in major foot contractures.

J Foot Ankle Surg. 1996 May-Jun;35(3):218-21.

8- Akoz T, Erdog

ăn B, Görgü M.

 

Obstructive congenital epulis of the newborn.

Plast Reconstr Surg. 1997 Mar;99(3):922-3.

9- Akoz T, Erdogăn B, Görgü M, Tuncel A

Are excision and skin grafting satisfactory in the treatment of lymphocytic infiltration of the skin?

Plast Reconstr Surg. 1997 Mar;99(3):923-4.

10- Akoz T, Erdoğan B, Görgü M, Aslan G.

The necessity for aggressive treatment with Marjolin's ulcers of the scalp.

Plast Reconstr Surg. 1997 Sep;100(3):805-6.

11- Akoz T., Erdoğan B, Görgü M, Kapucu MR, Erdoğan A.

Supra- and infraumbilical raphe with pectus excavatum.

Am J Med Genet. 1997 Oct 31;72(3):374-5.

12-Akoz T., Erdogan B, Görgü M, Civelek B

Congenital anonychia.

Plast Reconstr Surg. 1998 Feb;101(2):551-2.

13- Görgü M, Erdoğan B, Akoz T., Aslan G, Ayhan M.

Review of a classic method for repair of total scalp defects in childhood.

Ann Plast Surg. 1998 Jan;40(1):105-6.

14- Akoz T., Erdoğan B, Görgü M, Aslan G, Altintaş H.

Unusual complications of circumcision.

Plast Reconstr Surg. 1998 Jun;101(7):1915-8.

15- Akoz T, Erdoğan B, Görgü M, Kapucu MR, Kargi E.

Penile reconstruction in children using a double vascular pedicle composite groin flap.

Scand J Urol Nephrol. 1998 May;32(3):225-30.

16- Akoz T., Erdoğan B., Görgü M., Kapucu M.R.

Correction Of Camptodactyly With An External Fixator

European Journal Of Plastic Surgery, 1998: 21: 308-310

17- Akoz T, Erdoğan B, Görgü M, Deren O.

Combined approach to the treatment of earlobe keloids.

Plast Reconstr Surg. 1998 Mar;101(3):857-8.

18- Akoz T, Erdoğan B, Görgü M, Ayhan M.

Persistent lower eyelid lymphedema after Le Fort III maxillary fracture.

Plast Reconstr Surg. 1998 Mar;101(3):858-9.

19- Akoz T, Erdogan B, Ayhan M, Cinar F.

Ectopic submandibular thyroid tissue.

Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). 1998;119(5):323-5.

20- Güngör E, Akoz T, Karakayali G, Artüz F, Erdoğan B, Alli N.

Epithelioid sarcoma: a confusing rare tumor on the hand.

Plast Reconstr Surg. 1998 Sep;102(3):925-6.

21- Aslan G, Gorgu M, Erdogan B, Kargi E, Akoz T.

An interesting urethral fistula mechanism.

Plast Reconstr Surg. 1998 Jun;101(7):2010-1.

22- Civelek B, Kargi E, Akoz T, Sensöz O.

Turbocharge or supercharge?

Plast Reconstr Surg. 1998 Sep;102(4):1303.

23-Akoz T, Civelek B, Görgü M, Aslan G.

Anal spinchter reconstruction with bilateral gracilis muscle flap.

Plast Reconstr Surg. 1998 Oct;102(5):1777-8.

24- Görgü M, Erdoğan B, Akoz T, Kargi E, Deren O, Aslan G.

Silicone gel sheeting for stabilization of skin grafts.

Dermatol Surg. 1998 Oct;24(10):1073-6.

25- Görgü M, Aslan G, Erdoöan B, Karaca C, Akoz T.

Goldenhar syndrome with situs inversus totalis.

Int J Oral Maxillofac Surg. 1998 Oct;27(5):404.

26- Akoz T, Altintaş H, Civelek B.

Modified tendon stripper for obtaining palmaris longus tendon graft.

Plast Reconstr Surg. 1999 Apr;103(4):1258-9.

27- Akoz T, Atan A.

Closure of urethral fistulas with double opposing Z-plasty flaps.

Plast Reconstr Surg. 1999 Apr;103(5):1540.

28- Akoz T, Kargi E, Kapucu MR, Erdoğan B The use of iliac bone flap as a penile stiffener in a diabetic patient with erectile dysfunction.

Plast Reconstr Surg. 1999 Jun;103(7):1975-8.

29- Akoz T, Kapucu MR, Erdoğ

 

 

 

àn B.

 

The use of "excess" soft tissue in the repair of median facial clefts: a report of two cases.

Ann Plast Surg. 1999 Aug;43(2):195-8.

30- Akoz T, Civelek B, Akan M

Rhinocerebral mucormycosis: report of two cases.

Ann Plast Surg. 1999 Sep;43(3):309-12.

31- Görgü M, Aslan G, Akoz T, Erdo

 

 

ğan B.

 

Comparison of alexandrite laser and electrolysis for hair removal.

Dermatol Surg. 2000 Jan;26(1):37-41

32- Görgü M, Erdoğan B, Akoz T., Koşar U, Dağ F.

Three-dimensional computed tomography in evaluation of ankylosis of the temporomandibular joint.

Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2000 Jun;34(2):117-20.

33- Yildirim S, Akoz T., Apaydin I, Ege GA, Gïderoglu K.

Malignant clear cell hidradenoma with giant metastasis to the axilla.

Ann Plast Surg. 2000 Jul;45(1):102.

34- Akoz T., Cinar F, Kapucu MR, Erdogan B.

Bilateral facial nerve paralysis with craniofacial trauma.

Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). 2000;121(2):127-8.

35- Yildirim S, Akoz T., Kaan G.

Use of preputium as a skin graft.

Plast Reconstr Surg. 2000 Dec;106(7):1661-2.

36- Yildirim S, Akoz T., Akan M.

A rare complication of circumcision: concealed penis.

Plast Reconstr Surg. 2000 Dec;106(7):1662-3.

37- Yildirim S, Akoz T., Akan M, Cakir B.

The use of combined nasolabial V-Y advancement and glabellar flaps for large medial canthal defects.

Dermatol Surg. 2001 Feb;27(2):215-8.

38- Yildirim S, Akoz T., Yavuzer D, Akan M, Avci G.

A case of Merkel cell carcinoma with extension into the orbital cavity.

Ann Plast Surg. 2001 Feb;46(2):198-9.

39- Akan M, Yildirim S, Avci G, Akoz T.

False median cleft: a rare facial anomaly.

Ann Plast Surg. 2001 Mar;46(3):350.

40- Yildirim S, Akoz T., Akan M, Ege GA.

De novo malignant eccrine spiradenoma with an interesting and unusual location.

Dermatol Surg. 2001 Apr;27(4):417-20.

41- Yildirim S, Akan M, Akoz T.

Squamous cell carcinoma affecting the nose and lower lip.

Ann Plast Surg. 2001 Apr;46(4):456-7.

42- Akan IM, Yildirim S, Avci G, Akoz T., Karadayi N.

Bilateral temporal triangular alopecia acquired in adulthood.

Plast Reconstr Surg. 2001 May;107(6):1616-7.

43- Yildirim S, Akoz T.

A simple and cheap nostril retainer: silicone urine catheter.

Plast Reconstr Surg. 2001 Apr 15;107(5):1308-9.

44- Yildirim S, Akan M, Akoz T., Tanoğlu B.

The preputium: an overlooked skin graft donor site.

Ann Plast Surg. 2001 Jun;46(6):630-4.

45- Akan M, Yildirim S, Avci G, Akoz T.

Xeroderma pigmentosum with a giant cutaneous horn.

Ann Plast Surg. 2001 Jun;46(6):665-6.

46- Kargi AE, Balci S, Akoz T., Kargi S, Erdoğan B

A case with some clinical findings overlapping to Rubinstein-Taybi, Rubinstein-Taybi-like syndrome or multiple pterygium syndrome: coincidental findings or a new entity?

Turk J Pediatr. 2001 Apr-Jun;43(2):166-71.

47-Yildirim S, Akoz T., Akan Md, Avci G.

Nasolabial V-Y advancement for closure of the midface defects.

Dermatol Surg. 2001 Jul;27(7):656-8; discussion 658-60.

48- Akoz T., Yildirim S, Akan M.

An interesting anomaly of the penis.

Plast Reconstr Surg. 2001 Oct;108(5):1453-4.

49- Yildirim S, Akan M, Giderodğlu K, Akoz T.

Use of distally based saphenous neurofasciocutaneous and musculofasciocutaneous cross-leg flaps in limb salvage.

Ann Plast Surg. 2001 Nov;47(5):568-74.

50 -Yildirim S, Akan M, Akoz T.

The use of fibrin adhesive in ear reconstruction with autogenous rib cartilage.

Plast Reconstr Surg. 2002 Feb;109(2):701-5.

51- Yildirim S, Akan M, Deviren A, Akoz T.

Penile agenesis and clavicular anomaly in a child with an oral facial digital syndrome.

Clin Dysmorphol. 2002 Jan;11(1):29-32.

52- Yildirim S, Akan M, Akoz T.

Soft-tissue reconstruction of the foot with distally based neurocutaneous flaps in diabetic patients.

Ann Plast Surg. 2002 Mar;48(3):258-64.

53- Avci G, Yim S, Misirlioğolu A, Akoz T., Kartal LK.

Intramasseteric hemangioma.

Plast Reconstr Surg. 2002 Apr 15;109(5):1748-50.

54- Kargi E, Akoz T., Tuncel A, Erdoğan B.

Intraarticular injections of sodium hyaluronate for temporomandibular joint disorder.

Plast Reconstr Surg. 2002 Jun;109(7):2596-8.

55- Yildirim S, Akan M, Gideroglu K, Akoz T.

Distally-based neurofasciocutaneous flaps in electrical burns.

Burns. 2002 Jun;28(4):379-85.

56- Yildirim S, Avci G, Akan M, Akoz T.

Complications of the reverse homodigital island flap in fingertip reconstruction.

Ann Plast Surg. 2002 Jun;48(6):586-92.

57- Akoz T., Kargi E.

Phalloplasty in a female-to-male transsexual using a double-pedicle composite groin flap.

Ann Plast Surg. 2002 Apr;48(4):423-7; discussion 427.

58- Akoz T., Gideroğlu K, Akan M.

Combination of different techniques for the treatment of earlobe keloids.

Aesthetic Plast Surg. 2002 May-Jun;26(3):184-8.

59- Yildirim S, Gideroğlu K, Akoz T.

Application of helical composite sandwich graft for eyelid reconstruction.

Ophthal Plast Reconstr Surg. 2002 Jul;18(4):295-300.

60- Avci G, Aydoğdu E, Yidirim S, Akoz T.

Soft-tissue chondroma in the thumb.

Plast Reconstr Surg. 2002 Nov;110(6):1599-600.

61- Cakir B, Akan M, Yildirim S, Akoz T.

Localization and removal of ferromagnetic foreign bodies by magnet.

Ann Plast Surg. 2002 Nov;49(5):541-4

62- Yildirim S, Gideroğlu K, Akoz T.

Peroneal nerve injury caused by fracture of the distal femoral shaft.

Plast Reconstr Surg. 2003 Jan;111(1):511-3.

63- Kargi E, Akoz T., Tuncel A, Erdogan B, Mungan A.

Penis agenesis associated with mental retardation: a case report.

Int Urol Nephrol. 2002;34(1):109-11. Review.

64- Yildirim S, Gideroğlu K, Akoz T.

The simple and effective choice for treatment of chronic calcaneal osteomyelitis: neurocutaneous flaps.

Plast Reconstr Surg. 2003 Feb;111(2):753-60; discussion 761-2.

65- Avci G; Misirhoglu A; Eker G; Akoz T.

Mild degree of Poland's syndrome reconstruction with customized silicone prosthesis.

Aesth Plas Surg 2003 Mar ; 27(2): 112-115

66- Yildirim S, Avci G, Akan M, Misirlioğlu A, Akoz T.

Anterolateral thigh flap in the treatment of postburn flexion contractures of the knee.

Plast Reconstr Surg. 2003 Apr 15;111(5):1630-7.

67- Akan M, Yildirim S, Misirlioğlu A, Ulusoy G, Akoz T., Avci G.

An alternative method to minimize pain in the split-thickness skin graft donor site.

Plast Reconstr Surg. 2003 Jun;111(7):2243-9.

68- Karaçal N., Altıntaş H., Akoz T., Erdoğan B.

Treatment Of Common Warts With Surgery And Systemic İsotretinoin

European Journal Of Plastic Surgery, 2003: 25: 424-426

69- Akoz T., Kargi E, Cakir B.

Long-term fate of vascularized iliac bone flap as a source for phallic rigidity.

Ann Plast Surg. 2003 May;50(5):504-9.

70- Akoz T., Akan M, Yildirim S.

If you continue to smoke, we may have a problem: smoking's effects on plastic surgery.

Aesthetic Plast Surg. 2002 Nov-Dec;26(6):477-82.

71- Misirlioglu A, Eroglu S, Karacaoglan N, Akan M, Akoz T., Yildirim S.

Use of honey as an adjunct in the healing of split-thickness skin graft donor site.

Dermatol Surg. 2003 Feb;29(2):168-72.

72- Cakir B, Misirlioğlu A, Gideroğlu K, Akoz T.

Giant fibrosarcoma arising in dermatofibrosarcoma protuberans on the scalp during pregnancy.

Dermatol Surg. 2003 Mar;29(3):297-9.

73- Akan M, Yildirim S, Misirlioğlu A, Gideroğlu K, Akoz T.

An interesting mammary implant rupture: seat belt injury.

Plast Reconstr Surg. 2003 Apr 15;111(5):1763-5.

74- Yildirim S, Taylan G, Akoz T.

Circumcision as an unusual cause of penile lymphedema.

Ann Plast Surg. 2003 Jun;50(6):665-6.

75- Yildirim S, Avci G, Akoz T.

Soft-tissue reconstruction using a free anterolateral thigh flap: experience with 28 patients.

Ann Plast Surg. 2003 Jul;51(1):37-44.

76- Yildirim S, Gideroğlu K, Akoz T.

Anterolateral thigh flap: ideal free flap choice for lower extremity soft-tissue reconstruction.

J Reconstr Microsurg. 2003 May;19(4):225-33.

77- Yildirim S, Akan M, Akoz T.

Phalangeal osteotomy for the treatment of metacarpal synostosis: a case report.

Hand Surg. 2003 Jul;8(1):87-91.

78- Avci G, Akan M, Yildirim S, Akoz T.

Digital neurovascular compression due to a forgotten tourniquet.

Hand Surg. 2003 Jul;8(1):133-6.

79- Eker G, Akan IM, Aydoğdu E, Akoz T.

Salvage of neurocutaneous flaps with venous congestion using intravenous cannula.

Plast Reconstr Surg. 2003 Sep 15;112(4):1191-2.

80- Yildirim S, Akan M, Akoz T.

Transmetacarpal cross-hand replantation as a salvage procedure in a case of traumatic bilateral upper extremity amputation.

Plast Reconstr Surg. 2003 Oct;112(5):1350-4.

81- Taylan G, Yildirim S, Gideroğlu K, Akoz T.

Conservative approach in a rare case of intrazygomatic hemangioma.

Plast Reconstr Surg. 2003 Oct;112(5):1490-2.

82- Gideroglu K, Yildirim S, Akan M, Akoz T.

Immediate use of medicinal leeches to salvage venous congested reverse pedicled neurocutaneous flaps.

Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2003;37(5):277-82.

83- Kargi SH, Koç F, Kargi E, Akoz T., Firat E.

Bilateral Duane retraction syndrome associated with an extraordinary hand anomaly.

Strabismus. 2003 Sep;11(3):157-62.

84- Yildirim S, Akoz T.

Use of Kirschner wire in mandible reconstruction: a case report and review of the literature.

Microsurgery. 2004;24(1):3-7.

85- Akan M, Misirlioğlu A, Yildirim S, Cakir B, Taylan G, Akoz T.

Ice application to minimize pain in the split-thickness skin graft donor site.

Aesthetic Plast Surg. 2003 Jul-Aug;27(4):305-7.

86- Aydoğdu E, Yildirim S, Eker G, Akoz T.

Giant lipoma of the back.

Dermatol Surg. 2004 Jan;30(1):121-2.

87- Misirlioglu A, Gideroglu K, Akan M, Akoz T.

Using silicone gel sheet for the treatment of facial telangiectasias with sclerotherapy.

Dermatol Surg. 2004 Mar;30(3):373-7.

88- Yildirim S, Akoz T.

Big-toe replantation in a three-month-old child: case report.

J Reconstr Microsurg. 2004 Jul;20(5):373-5.

89- Aydogdu E, Akan M, Avci G, Akoz T.

A method that deals with the presence of hair in animals used for research.

Plast Reconstr Surg. 2004 Nov;114(6):1691-2.

90- Akoz T., Yildirim S, Akan M, Gideroglu K, Avci G, Cakir B.

Can indications for lower limb replantation and revascularization be expanded with simultaneous free-flap transfer for limb salvage?

J Reconstr Microsurg. 2004 Nov;20(8):621-9.

91- Akan M, Cakir B, Akoz T.

Increasing vessel diameter with the open Y technique for diameter discrepancy.

J Reconstr Microsurg. 2004 Nov;20(8):651-7.

92- Akan M, Cakir B, Misirlioğlu A, Yildirim S, Taylan G, Akoz T.

Effects of clopidogrel and high dose aspirin on survival of skin flaps in rats.

Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2005;39(1):7-10.

93- Cakir B, Akan M, Taylan G, Akoz T.

Easy perioperative photography by digital camera covered with a sterile nylon bag.

Plast Reconstr Surg. 2005 May;115(6):1802-4.

94- Misirlioglu A; Akoz T.

Familial severe gigantomastia and reduction with the free nipple graft vertical mammoplasty technique: Report of two cases.

Aest Plast Surg 2005 Jun ; 29(3) : 205-209

95- Aydoğdu E, Yildirim S, Akoz T.

Is surgery an effective and adequate treatment in advanced Marjolin's ulcer?

Burns. 2005 Jun;31(4):421-31. Epub 2005 Apr 1.

96- Aydogdu E, Misirlioglu A, Eker G, Akoz T.

Postoperative camouflage therapy in facial aesthetic surgery.

Aesthetic Plast Surg. 2005 May-Jun;29(3):190-4. Epub 2005 May 31.

97- Yildirim S, Taylan G, Aydoğdu E, Akoz T.

The true triplication of the thumb: a case of unclassified thumb polydactyly.

Ann Plast Surg. 2005 Sep;55(3):321-3.

98- Yildirim S, Akan M, Akoz T.

Toe-to-hand transfer from a cross-foot replantation in a traumatic four-extremity amputation.

J Reconstr Microsurg. 2005 Oct;21(7):453-8; discussion 459-62.

99- Yildirim S, Taylan G, Akoz T.

Use of fascia component of the anterolateral thigh flap for different reconstructive purposes.

Ann Plast Surg. 2005 Nov;55(5):479-84.

100- Avci G, Akan M, Taylan G, Akoz T.

Neural fibrolipoma of a digital nerve of the index finger without macrodactyly.

Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2010 Feb 17.

101- Akoz T., Akan M., Yıldırım S., Mısırlıoğlu A.

The Use Of A Combined Technique In Reduction Mammaplasty (Inferior Pyramidal And Superior Glandular Techniques)

European Journal Of Plastic Surgery, 2005: 28: 77-81

102- Calikapan GT, Yildirim S, Akoz T.

One-stage reconstruction of large scalp defects: anterolateral thigh flap.

Microsurgery. 2006;26(3):155-9.

103- Akan M, Eker Uluçay G, Kargi B, Yildirim S, Akoz T.

Combined reconstruction of complex defects of the chest wall.

Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2006;40(2):93-100.

104- Avci G, Akan M, Akoz T.

Simultaneous multiple pilomatrixomas.

Pediatr Dermatol. 2006 Mar-Apr;23(2):157-62.

105- Yildirim S, Gideroğlu K, Aydogdu E, Avci G, Akan M, Akoz T.

Composite anterolateral thigh-fascia lata flap: a good alternative to radial forearm-palmaris longus flap for total lower lip reconstruction.

Plast Reconstr Surg. 2006 May;117(6):2033-41.

106-Uluçay GE, Yildirim S, Aydoğdu E, Akoz T.

Reconstruction of crush injuries of the foot dorsum: is the latissimus dorsi muscle flap a reliable choice?

J Reconstr Microsurg. 2006 Apr;22(3):157-66.

107- Yildirim S, Calikapan GT, Akoz T.

Reliable option for reconstruction of amputation stumps: the free anterolateral thigh flap.

Microsurgery. 2006;26(5):386-90.

108- Akan M, Cakir B, Akoz T.

"Open y" technique in vessel diameter discrepancy.

Microsurgery. 2006;26(7):506-14.

109-Aydogdu E, Akan M, Gideroglu K, Akoz T.

Alar transposition flap for stenosis of the nostril.

Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2006;40(5):311-4.

110- Taylan G, Yildirim S, Akoz T.

Reconstruction of large orbital exenteration defects after resection of periorbital tumors of advanced stage.

J Reconstr Microsurg. 2006 Nov;22(8):583-9.

111- Yildirim S, Taylan G, Akoz T.

Freestyle perforator-based V-Y advancement flap for reconstruction of soft tissue defects at various anatomic regions.

Ann Plast Surg. 2007 May;58(5):501-6.

112- Calikapan GT, Akan M, Misirlioğlu A, Akoz T.

Resection of the disc and suspension of the lateral wall with the temporal fascia in advanced internal derangement of the temporomandibular joint.

J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2007;41(6):278-82.

113- Misirlioglu A, Taylan G, Akoz T.

A moldable dressing for facial skin grafting: polysiloxane.

Dermatol Surg. 2008 Jan;34(1):97-9. Epub 2007 Dec 5.

114- Yildirim S, Calikapan GT, Akoz T.

Reconstructive microsurgery in pediatric population-a series of 25 patients.

Microsurgery. 2008;28(2):99-107.

115- Misirlioglu A, Karaca M, Akoz T.

Primary cutis verticis gyrata and scalp reduction in one stage with multiple pinwheel flaps (revisited).

Dermatol Surg. 2008 Jul;34(7):935-8.

116- Calikapan GT, Akan M, Karaca M, Akoz T.

Marjolin ulcer of the scalp: intruder of a burn scar.

J Craniofac Surg. 2008 Jul;19(4):1020-5.

117- Bilgic MI, Karaca M, Karanfil H, Akoz T.

A rare but disturbing complication of rhinoplasty: rhinorrhea.

J Craniofac Surg. 2008 Sep;19(5):1433.

118- Gideroğlu K, Toksoy S, Akan M, Yildirim S, Sümbüloğlu E, Akoz T.

In-vitro comparison of the lengthening and biomechanical properties of three tendon lengthening techniques.

Eklem Hastalik Cerrahisi. 2009;20(2):107-13.

119- Avci G, Akan M, Akoz T., Kuzon W, Gul AE.

A pedicled muscle flap based solely on a neural pedicle.

Microsurgery. 2009;29(3):218-25.

120- Gideroglu K, Akan M, Orhun H, Bozdag E, Gül AE, Akgun E, Akoz T.

In vivo comparison of biomechanical, histological, and radiological properties of three techniques for tendon lengthening: an experimental study in rabbits.

Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2009;43(1):1-7.

121- Cakir B, Gideroglu K, Akan M, Taylan G, Akoz T.

Jack-like eversion by splitting the orbicularis oris muscle for reconstruction of the philtral column in secondary cleft lip.

Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2009;43(1):8-15.

122- Akan M, Cakir B, Gideroglu K, Akoz T., Kavurmacioglu L

End-to-side anastomosis with "open-Y" technique on small vessels to increase patency and facilitate anastomosis.

J Craniofac Surg. 2009 Nov;20(6):2226-9.

123- Misirlioglu A, Karanfil H, Akoz T.

Salvage of suboptimal results in a reconstructed ear: nonsurgical reshaping with triamcinolone.

J Craniofac Surg. 2010 Mar;21(2):375-8.

124- Yildirim S, Karaca M, Bilgiç IM, Akoz T.

Lower lip reconstruction with neck flaps as a salvage procedure.

J Craniofac Surg. 2010 May;21(3):840-2.

125- Karaca M, Akan M, Silav G, Akoz T.

Giant craniofacial immature teratoma with primary intracranial lesions.

J Craniofac Surg. 2010 May;21(3):816-8. Review.

126- Misiroglu A, Karaca M, Avcı G, Akoz T.

A Method for Flap Monitoring Based on Bioelectrical-Resistance Analysis

J Craniofac Surg. 2011 May;22(3):00-00

127- Filinte Taylan G., Akan M., Bilgiç İ., Karaca M., Akoz T.

Chondrogenic Effect Of The Perichondrium Graft On The İnternal Derangement and Osteoarthritis Of The Temporomandibular Joint Of The Rabbit

Craniomaxillofac Surg, 2011;39:351-8

128- Akan M, Karaca M, Eker G, Karanfil H, Akoz T..

Is Polymethylmethacrylate Reliable and Practical inFull-Thickness Cranial Defect Reconstructions?

J Craniofac Surg. 2011 July;22(4):1236-1239

129-Toksoy S, Karaca M, Karanfil H, Akoz T.

Safe suction device for microsurgical operations

Microsurgery. 2011 Jan;31(1):81-2. Epub 2010 Nov 28.

130 - Sılav G., Avcı G., Akan M., Taylan G., Elmacı I., Akoz T.

The Surgical Treatment Of Plagiocephaly

Turkish Neurosurgery 2011,21(3):304-314

 

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

Sözel bildiriler:

1- Erdoğan B., Gorgu M., Akoz T., Deren O., Kargı E., Kutlay R.

Endoscopic Face Lifting

Tıpta Diagnostik Ve Terapotik Endoskopi,Mayıs 1996, Antalya,Türkiye

2-Yildirim S., Taylan G., Akoz T.

Anterolateral Thigh Flap:Ideal Free Flap Choice For Lower Extremity Soft-Tissue Reconstruction

10th Internatıonal Course On Perforator Flaps,6-9 September 2006, Ankara, Turkey

3-Yildirim S., Taylan G., Akoz T.

Use Of Fascia Component Of The Anterolateral Thigh Flap For Different Reconstructive Purposes

10th Internatıonal Course On Perforator Flaps,6-9 September 2006, Ankara, Turkey

4-Yildirim S., Taylan G., Akoz T.

Composite Anterolateral Thigh-Fascia Lata Flap: A Good Alternative To Radial Forearm-Palmaris Longus Flap For Total Lower Lip Reconstruction

10th Internatıonal Course On Perforator Flaps, September 2006, Ankara, Turkey

Poster bildiriler

1-Gorgu M.,Karaca C., Kıymaz Z., Erdoğan B., Atabay K., Akoz T.

Xanthoma Tuberosum

The Sixth Congress Of The European Section,Istanbul,1989

2-Erdoğan B., Karaca C., Akoz T., Gorgu M., Aslan G.

Genital Elephanthiasis

The Fifth Congress Of The Asian Pasific Section, 1989, Istanbul,Turkey

3-Erdoğan B., Kıymaz Z., Atabay K., Karaca C., Bozkurt M.A., Akoz T.,

Hemangioma Of The Auricula

The Fifth Congress Of The Asian Pasific Section, 1989, Istanbul,Turkey

4-Akoz T., Erdoğan B., Gorgu M., Gurlek A.

Influence Of Fascia Lata Homograft On Palatal Fıstula Rate In Cleft Palate Repair

The 7th Congress Internatıonal Confederation For Plastic,Reconstructive,and Aesthetic Surgery European Section, 1993,Berlin, Germany

5-Gorgu M., Erdogan B., Akoz T., Deren O., Kargı E.

The Use Of Gel Sheeting For Stabilization Of Split-Thickness Skin Grafts

Sixth European Conference On Advances In Wound Management, Amsterdam, 1996, Netherland

6-Erdoğan B., Gorgu M., Akoz T., Aslan G., Kutlay R

Modified Fascia Lata Fascio-Cutaneous Flap For Trochanteric Pressure (Preventing Dog Ear Formation And Removing Dead Space )

6th European Conference On Advances In Wound Management, October 1996, Amsterdam,Netherland

7- Akoz T., Erdoğan B., Gorgu M., Kapucu R., Ozdem C.

Management Of Pharyngo-Cutaneous Fıstulas With A Double Skin Paddle Pectoralis Major Musculo-cutaneous Flap

6th European Conference On Advances In Wound Management, October 1996, Amsterdam,Netherland

8- Akoz T., Erdoğan B., Gorgu M., Dağ F., Kutlay R

Application Of PGE2 Dressing For Split Skin Graft Donor Sites

6th European Conference On Advances In Wound Management, October 1996, Amsterdam,Netherland

9-Kapucu M.R., Kuru I., Erdoğan B., Akoz T., Gorgu M.

Lengthening Of The Mandible Using A ‘’Pullling’’ Device

American Cleft Palate-Cranisfacial Association Annuel Meeting, 1997, New Orleans, USA

10- Erdoğan B., Akoz T., Gorgu M., Aslan G., Civelek B.

Congenital Anonychia

8th Congress Of The European Section Of IPRAS, 1997, Lisbon, Portugal

11- Erdoğan B., Akoz T., Gorgu M., Aslan G., Deren O.

Combined Approach To The Treatment Of Ear Lobe Keloids

8th Congress Of The European Section Of IPRAS, 1997, Lisbon, Portugal

12- Erdoğan B., Akoz T., Gorgu M., Aslan G., Kargı E.

Penile Reconstruction In Chilldren Using A Double Vascular Pedicle Composite Groin Flap

8th Congress Of The European Section Of IPRAS, 1997, Lisbon, Portugal

13-Erdoğan B., Akoz T., Gorgu M., Kapucu M.R., Celik F.

Bilateral Facial Nerve Paralysis With Craniofacial Trauma

8th Congress Of The European Section Of IPRAS, 1997, Lisbon, Portugal

14-Erdoğan B., Akoz T., Gorgu M., Aslan G.,Seyhan T.

Unusual Complications Of Circumcision

8th Congress Of The European Section Of IPRAS, 1997, Lisbon, Portugal

15-Erdoğan B., Akoz T., Gorgu M., Aslan G., Ayhan M.

Ectopic Thyroid Tissue Placed Submental Region

8th Congress Of The European Section Of IPRAS, 1997, Lisbon, Portugal

16-Gungor E., Akoz T., Karakayalı G., Artuz F., Erdoğan B., Allı N.

Epitheloid Sarcoma

Dermatopatology In Middle-East,Balkanian And Caucasian Countries,1997, Antalya, Turkiye

17-Erdoğan B., Baskan S., Barutca A., Gorgu M., Akoz T., Aslan G.,

Pressure Ulcers –Surgical Treatment Of 212 Patients

First European Pressure Ulcer Advisory Panel, 1997, Oxford, Great Britain

18-Akoz T., Akan M., Civelek B.

Rhinocerebral Mucormycosis:Less Known Patology For Plastic Surgeons

1th European Appointed XX. Congress Of The Turkish Society Of Plastic Surgeons, 1998, Istanbul, Turkiye

19-Akoz T., Karaca C., Erdoğan B.

Long Term Effect Of The Intraoral Teratoma Of The Mandibular Development

1th European Appointed XX. Congress Of The Turkish Society Of Plastic Surgeons, 1998, Istanbul, Turkiye

20-Akoz T., Altıntas H., Civelek B.

A Modified Tendon Stripper For Obtaining Palmaris Longus Tendon Grafts

1th European Appointed XX. Congress Of The Turkish Society Of Plastic Surgeons, 1998, Istanbul, Turkiye

 

 

 

 

 

7.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

( Liste kronolojik olarak yazılmıştır)

1- Erdoğan B., Altan A.G., Velidedeoğlu H.V., Atabay K, Aslan G., Akoz T. , Kıymaz Z

Major önkol yaralanmalarında radial önkol flebi

C.Ü.Tıp.Fak. Dergisi Cilt:11-Sayı:1-2,1989

2- Erdoğan B., Kıymaz Z., Karaca C., Velidedeoğlu H.V., Atabay K., Akoz T., Akdal A.G.

Saçlı Deri Rekonstruksiyonunda Doku Genişletici Uygulamaları

SSK Tıp Bülteni, 8: 47,1990

3- Erdoğan B., Karaca C., Görgü M., Bozkurt M.A., Akoz T.

Reconstruction of Auricle with Temporoparietal Fascial Flap in Major Constricted Ear Deformity

Hacettepe Medical Journal 23: 49, 1991

4- Erdoğan B, Karaca C., Akoz T, Görgü M., Aslan G.

Genital Lenfödem

SSK Tıp Bülteni, 8:53,1990

5- Erdoğan B, Kıymaz Z., Karaca Z.,Bozkurt M.A., Akoz T.

Bası Yaralarının Fasyokutan Fleplerle Cerrahi Onarımı

SSK Tıp Bülteni, 8:35,1990

6- Akoz T., Erdoğan B., Aslan G., Gürlek A., Kıymaz Z.

Sakral Bası Yaralarında Fasyokutan V-Y İlerletme Flebi Uygulamaları

Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 45:47,1992

7- Akoz T., Erdoğan B., Karaca C., Bozkurt M.A., Aslan G

Maksilla ve Mandibulanın Dev Foliküler Kistleri

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 7:43. 1993

8- Terzioğlu A., Erdoğan B., Altuntaş A., Akoz T., Görgü M.

Velofaringeal Kapanma Tipinin Nazal Endoskopi ile Değerlendirilmesi

Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahsi Dergisi, 2:223, 1994

9- Karaca C., Görgü M., Erdoğan B., Gürlek A., Akoz T.

Bazal Hücreli Karsinomlarda Histolojik Özelliklerin Nüks ve İyileşmeye Etkileri

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 2:209,1994

10- Akoz T., Erdoğan B., Görgü M.

Deri Grefti Donör Saha İyileşmesinde PGE2 Uygulamasının Rifampisin+Nitrofuraonlu Pansuman Yöntemiyle Karşılaştırılması

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9:57,1995

11- Görgü M., Erdoğan B., Akoz T., Deren O.,Terzioğlu A.

Olier Hastalığı

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9:11,1995

12- Akoz T., Erdoğan B., Görgü M., Terzioğlu A., Gürlek A., Aslan G.

Posteksizyonel Baş-boyun Defektlerinin Onarımında Posterior Trapez Kas Deri Flebi. .

Acta Oncologica Turcica, 28: 39, 1995

13- Görgü M., Erdoğan B., Akoz T., Adsa O.,Çetinkaya M.

Random İnguinal Fleplerde Protez Basısına Bağlı Penis Doku Defektinin Onarımı

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9:1,1995

14- Akoz T.. Erdoğan B., Görgü M., Terzioğlu A., Kutlay R., Kıymaz Z.

Damak yarığı onarımı sonrası oluşan fistüllerin değerlendirilmesi.

Ankara Numune Hastanesi Dergisi, 35: 24, 1995.

15- Akoz T., Erdoğan B., Görgü M., Çelik F., Deren O., Terzioğlu A.

Modifiye Pudental Uyluk Flebi İle Vajen Rekonstruksiyonu

Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi, 5:115,1995

16- Akoz T., Erdoğan B., Görgü M., Altıntaş H., Kapucu R., Kutlay R.

Destrüktif Seyirli Dev Hücreli Granülomalar

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 173:177 1995

17- Akoz T.. Erdoğan B., Görgü M., Deren O., Kapucu M.R., Karaçal N.

Frontal Bölge Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Kompozit Temporoparietal Faysa Flep Uygulaması.

Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Dergisi, 4: 277, 1996.

18- Akoz T.. Erdoğan B., Görgü M., Aslan G., Altintaş H.,Altınok M.

Baş Boyun Tümörü Eksizyon Defektlerinin Pektoralis Major Kas Deri Flebi ile Rekonstrüksiyonu

Acta Oncologica Turcica ,29:107, 1996

19- Akoz T.,Erdoğan B., Görgü M., Kapucu M.R., Dağ F.

Littler Yöntemiyle İşaret Parmağından Pollisizasyon

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 30:325-1996

20- Akoz T.. Erdoğan B., Görgü M., Kapucu M.R., Karaçal N., Kutlay R.

Tessier No: 0 Yüz Yarığı Cerrahi Tedavisine Değişik Bir Yaklaşım

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 179:184, 1996

21- Görgü M., Erdoğan B., Akoz T.. Kutlay R., Skinci U.

Klippel Weber Trenaunay Sendromu ve Boyunda Unilateral Web

Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 36: 69, 1996.

22- Terzioğlu A., Seven E., Saydam M., Aslan G., Akoz T.

Mandibula Fraktürleri: Tedavi Şekilleri ve Sonuçlarımız

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19:23, 1997.

23- Akoz T., Erdoğan B., Görgü M., Terzioğlu A., Kargı E.

Bilateral Gracilis Flebi İle Anal Sfinkter Rekonstruksiyonu

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 5:113,1997

24- Görgü M., Erdoğan B., Akoz T., Kutlay R., Aslan G.

Proboscis Lateralis

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 5:1-17,1997

25- Akoz T.. Erdoğan B., Görgü M., Deren O, Aslan G.

Kulak Lobu Keloidlerinin Tedavisinde Kombine Yaklaşım

Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 7: 81, 1997.

26- Terzioğlu A., Erdoğan B., Akoz T., Aslan G., Görgü M.

Ayak Ve Çevresi Defektlerin Rekonstruksiyonunda İyi Bir Çözüm:Medial Plantar Flep

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 17:423,1997

27- Görgü M., Gürlek A., Erdoğan B., Karaca C., Akoz T., Aslan G., Seçkin S.

Vaskülarize Periost Flebinin Osteojenik Kapasitesine Osteoindüktif ve Osteokondüktif Ajanların Etkisi

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 6: 89,1998,

28- Akan M., Yıldırm S., Çakır B., Akoz T.

Abdominal Doku Defektleri Ve Rekonstruksiyon Yöntemleri

Ankara Cerrahi Dergisi 43:47,1998

29- Terzioğlu A., Erdoğan B., Akoz T., Görgü M., Altuntaş A.

İleri Yaşta Opere Edilmiş Damak Yarıklı Hastalarda Operasyon Tipinin Velofaringeal Yetmezlik Üzerine Olan Etkisi

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 6: 103, 1998

30- Görgü M., Erdoğan B., Akoz T., Kuru I., Ayhan M., Girgin O.

Serbest Fibula Osteofasyokutanöz Flebi İle Humerus Rekonstruksiyonu

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 6:95,1998

31- Akoz T., Kargı E., Aslan G., Görgü M.

Ekzenterasyon Sonrası Lateral Orbitektomi ile Tamporal Kas Transferi

Acta Oncologica Turcica Dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi (1998)

32- Aslan G., Görgü M., Akoz T., Erdoğan B.

Flashlamp pumped pulsed dye lazer ile portwine stain tedavisinde erken dönem sonuçlarımız.

Türk Plast Cer Derg 1999; 7:45-8

33- Kargı E., Akoz T., Erdogan B., Birol C.

Mandibula rezeksiyonu sonrası Kirschner teli ile farklı bir tespit modeli.

Acta Oncologica Turcica 1999; 32:1-4

34- Mısırlıoğlu A., Öztunç S., Akoz T., Fındık H., Duman A., Dinçler M.

Nadir Görülen Bir Meningokoksemi Olgusu

Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 39:109-110,1999

35- Aytuğlu K., Mısırlıoğlu A., Akoz T., Öztunç S., Fındık H., Duman A.

Mikrovasküler Anastomozda Sıçan Femoral Veni Üzerinde Sütür Ve Yapıştırma Tekniklerinin Karşılaştırılması

Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 39:82,1999

36- Kargı E., Nalça A., Akoz T., Kargı Ş., Erdoğan B.

Blefaropitozis korreksiyonunda median bazlı orbikularis okuli kas flepleri ile frontal askı.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000,11(1-2),843-846

37- Çakır B., Akan M., Yıldırım S., Akoz T.

Eldeki Defektlerde Ters Akımlı Fleplerin Kullanımı

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 9:167,2001

38- Avcı G., Akan M., Yıldırım S., Akoz T.

Sinir Onarımı Ve Greftleme

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 22:428,2002

39- Aydoğdu E., Avcı G.,Akan M., Akoz T.

Fasiyal Paralizide Mesh Polipropilen Kullanımı

Turk Arch Otolaryngol-2003;41(1):44-51

40- Karaçal N., Akoz T., Erdoğan B.

Ramus Marjinalisin Konjenital Paralizisi: Olgu Sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi 2003; 1:63-65

41- Akan M., Erdemir B., Çakır B., Akoz T.

Frontoparietal Bölgedeki Doku Defektlerinde “Pac Man” Flebin Kullanımı

MediForum 2003; 1: 8-10

42- Aydoğdu E., Mısırlıoğlu A., Akoz T., Taylan G.

Estetik Cerrahide Kamuflaj Terapisi

T Klin Kozmetoloji, 2003; 4:98-104

43- Çakır B., Akan M., Akoz T.

Mikrovasküler Anastomozlarda Çap Uyumsuzluğunu Giderme Yöntemleri

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2003,37(5):379-385

44- Mısırlıoğlu A., Gideroğlu K., Akan M., Akoz T.

Plastik Cerrahi Pratiğinde Alternatif Bir Materyal: Kalsiyum Aljinat

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi 2004,3:191-195

45- Akan M., Avcı G., Akoz T.

Distal Saplı Peroneus Brevis Kas Flebi İle Bacak Alt Uç Defektlerinin Onarımı

Türk Plastik Rekonstruktif Estetik Cerrahi Dergisi 2004,3:170-172

46- Taylan G., Yıldırım S., Akoz T

Boyun Kontraktürlerinin Rekonstrüksiyonunda Sağlıklı Doku Kazanımı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2004, 44(3): 175-179

47- Avcı G., Aydoğdu E., Yıldırım S., Akoz T.

Göz Çevresi Defektleri ve Bu Bölgenin Yeniden Yapılandırılması (Geçmişe Dönük Çalışma)

Türkiye Klinikleri J Ophtalmology, 2004, 13: 138-144

48- Aydoğdu E., Mısırlıoğlu A., Akoz T.

Ayak Beşinci Parmağının Konjenital Kontrakturünde Modifiye Butler Artroplastisi ‘Olgu Sunumu’

Türk Plastik Rekonstruktif Estetik Cerrahi Dergisi 2005,1:50-52

49- Taylan G., Akan M., Avcı G., Akoz T.

Medial Kantal Tümör Eksizyonu Sonrası Kaydırılan Orbikularis Okuli Kas Deri Flebi İle Uygun Estetik Sonuçlar

Türkiye Klinikleri J Dermatol, 2005, 15: 6-10

50- Akan M., Gideroğlu K., Akoz T.

Anterior Mandibula Kırıklarının Onarımında Vida-Tel Kombinasyon Tekniği

Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 2005: 225-230

51- Eker G., Akan M., Akoz T.

Agresif İnfantil Fibromatozis: Olgu Sunumu

Türk Otolarengoloji Arşivi, 2005: 43(1): 32-36

52- Mısırlıoğlu A., Gök S., Gül A., Kılıç G., Akoz T.

Saflaştırılmış Balmumunun İmplant Materyali Olarak Biyolojik Etkileri (Deneysel Çalışma)

Türkiye Klinikleri J Med Sci, 2006,26:245-251

53- Yıldırım S., Eker G., Akan M., Akoz T.

Mandibula Rekonstrüksiyonunda Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

KBB-Forum, 2006: 5(1): 15-20

54- Mısırlıoğlu A., Kan A.D., Akan M., Akoz T.

Meme İmplantlarında Geç Dönem Komplikasyon:Kraktau Sendromu

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi, 2007;2:114-117

55- Mısırlıoğlu A., Bildik N., Akoz T.

Geniş Abdominal Defektli Açık Abdomen Olgusunda Fasyal Gevşetme(Komponent Seperasyonu) ve Serbestleştirme İle Muskulo-Fasyal Restorasyon

Bakırköy Tıp Dergisi, 2007, 3(12): 78-80

56- Mısırlıoğlu A., Karanfil H., Akan M., Akoz T.

Dev Bazal Hücreli Karsinomlar: 12 Olgunun Analizi

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi, 2007; 15(2):73-78

57- Yavuz A., Kan A.D., Mısırlıoğlu A., Akoz T.

Ergenlik Döneminde Memede Dev Fibroadenom:Olgu Sunumu

Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2007,18(1):31-34

58- Karaca M., Mısırlıoğlu A., Kan A., Akoz T.

Üst Dudakta Koronoid Siringoma: Olgu Sunumu

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2007, 18(2): 89-92

59- Bilgiç İ., Akan M., Taylan G., Akoz T.

Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Donör Alan Ağrısı Kontrolunde Emla Kullanımının Etkinliği

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi, 2008; 15(3):150-154

60- Taylan G., Yıldırım S., Akan M., Akoz T.

Üst Ekstremite Distal Yumuşak Doku Defektlerinde Flep Tercihi:Lateral Kol Flebi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi-Mediforum, 2008:9-102

61- Gideroğlu K., Akan M., Yıldırım S., Akoz T.

Skalp Rekonstrüksiyonunda Saçlı Doku Kazanımı: Doku Genişleticiler

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi – MediForum, 2008: 9-12

62- Mısırlıoğlu A., Karanfil H., Akoz T.

Dev Boyutlarda Yumuşak Doku Kanserleri

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2008, 19(3): 123-130

63- Akan M., Karanfil H., Çakır B., Kadılar V., Akoz T.

Ratlarda Clopidogrel’in Mikrovasküler Anastomozlarda Akım Üzerine Etkisi

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi, 2008,16(1):42-46

64- Gideroğlu K., Toksoy S., Akan M., Yıldırım S., Sümbüloğlu E., Akoz T.

Üç Tendon Uzatma Tekniğinin Uzatma Düzeyi Ve Biyomekanik Özelliklerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması

Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 2009:20(2):107-103

65- Gideroğlu K., Çakıcı H., Yıldırım S., Yazar Ş., Akoz T.

Önkol ve Eldeki Geniş Ve Kompleks Yumuşak Doku Defektlerinin Anterolateral Uyluk Flebi İle Fonksiyonel Onarımı

Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 2009:20(3):1-7

66- Toksoy S., Bilgiç İ., Karanfil H., Akan M., Akoz T

Hyaluronik Asidin Sıçan Modelinde Kapsül Kontraktürü Gelişiminde Etkisi

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi, 2010,17(3):118-121

67- Akan M., Karaca M., Bilgiç İ., Akoz T

Sakrektomi Defekti Rekonstruksiyonunda Transabdominal Vertikal Rektus Abdominis Flebinin Kullanımı:Olgu Sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi, 2010,17(3):118-121

68- Yavuz A., Bilgiç İ., Yıldırım S., Akoz T.

Yanığa Bağlı Meme Asimetrisi Bulunan 20 Hastada Flep Ve Greft İle Yapılan Tedavi Sonuçları

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi, 2010,18(3):31-34

69- Yavuz A., Karaca M., Yıldırım S., Akoz T.

Karpal Tünel Proksimalinde Bifid Median Sinir

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi, 2010,17(3):163

70- Avcı G., Akan M., Akoz T.

Memede Doku Kaybına Neden Olan Nekrotizan Fasiitis

Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010,30(4):1413-6

71- Karaca M., Akan M., Gönüllü E.M., Kacmaz C., Akoz T.

Kıkırdak Aşındırmada Basit,Etkili Ve Yeni Bir Yöntem

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi, 2011,19(2):101-102

 

7.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında özeti basılan bildiriler

Sözel bildiriler

1- Yıldırım, S., Akan, M., Çakır, B., Akoz T.., “Orta yüz bölgelerinde nazolabial V-Y ilerletme flebinin kullanımı” 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S1 , 27 Eylül-1 Ekim , İzmir , 2000

2- Yıldırım, S., Çakır, B., Akan, M., Akoz T.., “Prefabrike Myoosseokutanöz pektoralis mayor flebi: mandibula rekonstrüksiyonunda önemli bir alternatif”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P27 , 27 Eylül-1 Ekim , İzmir , 2000

3- Yıldırım, S., Akan, M., Avcı, G., Akoz T.., “Multipl anomalili bir olgu:Yeni bir sendrom mu?”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P28 , 27 Eylül-1 Ekim , İzmir , 2000

4- Yıldırım, S., Çakır, B., Akan, M., Akoz T.., “Burun ve alt dudak primer yerleşimli yassı hücreli karsinom olgusu”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P29 , 27 Eylül-1 Ekim , İzmir , 2000

5- Avcı, G., Akan, M., Akoz T.., Tanoğlu, B., “Nadir görülen konjenital anomali: False median cleft” 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P30 , 27 Eylül-1 Ekim , İzmir , 2000

6- Akan, M., Avcı, G., Yıldırım, S., Akoz., T., “Akkiz bilateral temporal triangular alopesi” 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P31 , 27 Eylül-1 Ekim , İzmir , 2000

7-. Gideroğlu, K., Akan, M., Turan, A., Akoz T.., “Kseroderma pigmentosumlu hastada kimyasal peeling” 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P32 , 27 Eylül-1 Ekim , İzmir , 2000

8- Çakır, B., Akan, M., Gideroğlu, K., Eker, G., Akoz T.., “Metalik yabancı cisimlerde mıknatıs kullanımı”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P32 , 27-30 Eylül , İstanbul , 2001

9- Avcı, G., Akan, M., Mısırlıoğlu, A., Akoz T.., “Parmakta turnike unutulması”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P51 , 27-30 Eylül , İstanbul , 2001

10- Yıldırım, S., Akan, M., Çakır, B., Aydoğdu, E., Akoz T.., Konvansiyonel ve alternatif serbest flep uygulamalarımız”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P197 , 27-30 Eylül , İstanbul , 2001

11- Yıldırım, S., Akan, M., Avcı, G., Gideroğlu, K., Akoz T.., “Anterolateral uyluk flebi: Rekonstruktif mikrocerrahide ideal serbest flep seçeneği”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Y9 , 27-30 Eylül , İstanbul , 2001

12- Yıldırım, S., Akan, M., Gideroğlu, K., Avcı, G., Akoz T.., “ Mikrocerrahide sık rastlanmayan kompleks klinik uygulamalar”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, UYB2 , 18-20 Ekim , Ankara , 2002

13- Yıldırım, S., Akan, M., Avcı, G., Akoz T.., “Alt ekstremite onarımlarında serbest anterolateral uyluk flebi uygulamalarımız”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S71 , 18-20 Ekim , Ankara , 2002

14- Akan, M,. Tanoğlu, B,. Aydoğdu, E., Akoz T.., “Meme küçültme operasyonlarında inferior pedikül ve süperior glandüler pedikülün kombine kullanılması” 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S89 , 18-20 Ekim , Ankara , 2002

15- Eker, G., Akan, M., Çakır, B., Akoz T.., “ Kutanöz fleplerin greft donör sahası olarak kullanılması”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P154 , 18-20 Ekim , Ankara , 2002

16- Yıldırım, S., Aydoğdu, E., Akan, M., Eker, Uluçay, G., Akoz T.., “Mandibula rekonstrüksiyonunda karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, SB38 , 18-20 Ekim , Ankara , 2003

17- Akan, M., Yıldırım, S., Mısırlıoğlu, A., Akoz T.., Kargı, B., “ Tam kat göğüs duvarı defektleri ve onarım yöntemleri”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, SB49 , 18-20 Ekim , Ankara , 2003

18- Mısırlıoğlu, A., Gideroğlu, K., Akan, M., Akoz T.., “ Plastik cerrahi klinik pratiğinde yeni bir kolaylık”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, SB75 , 18-20 Ekim , Ankara , 2003

19- Akan, M., Eker, Uluçay, G., Taylan, G., Akoz T.., “ Greft donör alanında ağrıyı azaltmada yeni bir alternatif: EMLA kullanımı”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P005 , 18-20 Ekim , Ankara , 2003

20- Eker, Uluçay, G., Akan, M., Kadılar, V., Akoz T.., “ İnfantil fibramotozisli bir olgu sunumu”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P0028 , 18-20 Ekim , Ankara , 2003

21- Akan, M., Çakır, B., Akoz T.., “ Klopidogrel ve yüksek doz aspirinin flep viabilitesi üzerine etkisi”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P0094 , 18-20 Ekim , Ankara , 2003

22- Avcı, G., Akoz T.., Akan, M., Gideroğlu, K., “ TCA ile orta derecede ‘Peeling’ komplikasyonu: İyileşme sorunları ve hiperpigmentasyon”, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kış sempozyumu , P2 , 20-23 Mart , Bolu , 2003

23- Serkan Yıldırım , Kaan Gideroğlu, Mithat Akan, Gülden Avcı, Tayfun Aköz.

İleri evre veya nüks dudak tümörlerinin ekısizyonuna bağlı gelişen yumuşak doku defektlerinin onarımında yeni bir flep seçeneği: Anterolateral uyluk flebi. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. S-008, 21-25 Eylül Ankara , 2004

24- Mithat Akan , Gülden Avcı , Kaan Gideroğlu , Tayfun Aköz

Bacak alt 1/3 defektlerinin onarımında peroneus brevis kas flebinin yeri. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. S-36, 21-25 Eylül Ankara , 2004

25- Mithat Akan , Barış Çakır , Tayfun Aköz

Çap uyumsuzluğunu gidermede alternatif bir yöntem: Açık “Y” tekniği. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. S089, 21-25 Eylül Ankara , 2004

26- Güniz Eker Uluçay, Mithat Akan, Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Tayfun Aköz.

Yüz bölgesinde perforatör fleplerin kullanımı. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. S102, 21-25 Eylül Ankara , 2004

27- Gülden Avcı, Mithat Akan , Barış Çakır, Tayfun Aköz

Kas flepleri için yeni bir yöntem:Nöral pediküllü kas flebi. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. AY00521-25 Eylül Ankara , 2004

28- Mithat Akan , Barış Çakır, Tayfun Aköz.

Mikrovasküler çap uyumsuzluğunda alternatif bir yöntem: Açık Y tekniği. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. UY003, 21-25 Eylül Ankara ,2004

29- Gülden Avcı, Mithat Akan , Gaye Taylan, Tayfun Aköz.

Nöral fibrolipom. Olgu sunumu. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. P029, 21-25 Eylül Ankara , 2004

30- Veysel Kadılar, Mithat Akan , Barış Çakır, Tayfun Aköz.

Burun kanadı tümörleri ve defektlerinin rekonstrüksiyonu. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. P067, 21-25 Eylül Ankara , 2004

31- Veysel Kadılar, Mithat Akan , Güniz Eker, Tayfun Aköz.

Ekstavazasyon yaralanmalarında erken tanı ve konservatif tedaviyle morbiditenin azaltılması. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. P068, 21-25 Eylül Ankara, 2004

32- Mithat Akan ,Betül Tanoğlu Erdemir, Barış Çakır, Tayfun Aköz.

“Pac Man” : Frontoparietal defektlerde yeni bir alternatif. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. P002, 21-25 Eylül Ankara , 2004

33- Gideroğlu K , Akan M , Toksoy S , Bozdağ E , Gül AE , Akgün E , Akoz T.. Üç farklı tendon uzatma yönteminin biyomekanik , histolojik ve radyolojik özelliklerinin invivo ve invitro olarak karşılaştırılması 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi UAY-1 , 14-17 Eylül , Konya , 2005

34- Avcı G , Yavuz A , Akan M , Akoz T.. Nekrotizan fasiitisin çok nadir görülen anatomik tutulumu: meme (vaka sunumu) 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi P148, 14-17 Eylül , Konya , 2005

35- Avcı G , Karanfil H , Akan M , Akoz T.. Nadir lokalizasyonda primeri bilinmeyen kanser metastazı: ülsere inguinal kitle. P149, 14-17 Eylül , Konya , 2005

36- Avcı G , Kan AD , Akan M , Akoz T.. Sakrokoksigeal kronik inflamatuar hastalıklarda yassı hücreli karsinom. 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi P150, 14-17 Eylül , Konya , 2005

37- Taylan G, Akan M , Mısırlıoğlu A , Akoz T.. Temporomandibular eklem disfonksiyonu olan hastalarda disk plikasyonu ve temporal faysa ile güçlendirmenin semptomatik sonuçları. 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi SB-87, 14-17 Eylül , Konya , 2005

38- Kan AD , Mısırlıoğlu A , Akan M , Akoz T.. Memede implant sonrası uzun dönemde görülen bir sendrom: krakatau . 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi S-111, 20-23 Eylül , Ankara , 2006

39- Kan AD , Akan M , Bilgiç İ , Akoz T.. Ergenlik döneminde memede dev fibro adenom: olgu sunumu. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi P-286 , 20-23 Eylül , Ankara , 2006

40- Kadılar V , Akan M , Akoz T.. Periorbital bölgede görülen tümörlerin değerlendirilmesinde ve rekonstrüksiyon seçenekleri. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi P-155 , 20-23 Eylül , Ankara , 2006

41- Akan M , Toksoy S , Akoz T.. Pitoz ameliyatı sonrası nadir gelişen bir komplikasyon: superior rectus kas parezisi. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi S-9 , 17-20 Ekim , Eskişehir , 2007

42- Akan M , Çalıkapan GT , Bilgiç Mİ , Akoz T.. TIPU yönteminde meatal stenozu engellemek için üçgen glanuler flep uygulaması. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi S-49 , 17-20 Ekim , Eskişehir , 2007

43- Kadılar V , Akan M , Akoz T.. Abdominal duvar defektlerinde rekonstruksiyon seçeneklerinin karşılaştırılması. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi S-59 , 17-20 Ekim , Eskişehir , 2007

44- Akan M , Toksoy S , Karanfil H , Akoz T.. Fare modelinde kapsül kontraktürü gelişiminde hyaluronik asidin etkisi. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi S-62 , 17-20 Ekim , Eskişehir , 2007

45- Çalıkapan GT , Akan M , Karaca M , Akoz T.. Temoromandibular eklem disfonksiyonu tedavisinde evre 1’den 4’e algoritmik yaklaşım. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi S-121 , 17-20 Ekim , Eskişehir , 2007

46- Bilgiç Mİ , Akan M , Akoz T.. Sinpolidaktili: Sınıflandırılamayan yeni bir tip mi? 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi P-38 , 17-20 Ekim , Eskişehir , 2007

47- Çalıkapan GT , Akan M , Karanfil H , Akoz T.. Sinorbital mukormikozis: acil tanı ve tedavi. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi P-80 , 17-20 Ekim , Eskişehir , 2007

48- Karaca M , Akan M , Silav G , Akoz T.. Dev kraniofasial immatür teratom. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi P-105 , 17-20 Ekim , Eskişehir , 2007

49- Yavuz A , Akan M , Akoz T.. V-Y flep modifikasyonu pac man’in değişik kullanım alanları. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi P-155 , 17-20 Ekim , Eskişehir , 2007

50- Karaca M , Çalıkapan GT , Akan M , Akoz T.. İdiopatik skrotal kalsinozis: olgu sunumu. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi P-198 , 17-20 Ekim , Eskişehir , 2007

51- Toksoy S , Akan M , Akoz T.. Acil plastik cerrahide alışılmadık yabancı cisim penetrasyonları. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi P-343 , 17-20 Ekim , Eskişehir , 2007

52- Toksoy S , Akan M , Bilgiç İ , Akoz T.. Pitoz ameliyatı sonrası nadir gelişen bir komplikasyon: superior rectus kas parezisi. Okuloplastik Cerrahi 11-12 Nisan , Gaziantep 2008 P-1 , 29 . Bu poster 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

53- Akan M , Bilgiç Mİ , Silav G , Akoz T. . Kraniosinostoz cerrahisi ile aynı seansta orbital sığlık onarımı . Okuloplastik Cerrahi 11-12 Nisan , Gaziantep 2008 P-2 , 30 .

54- Çalıkapan G , Akan M , Avcı G , Akoz T.. Medial kantal tümör eksizyonu sonrası kaydırılan orbikülaris oküli kas deri flebi ile uygun estetik sonuçlar. Okuloplastik Cerrahi 11-12 Nisan , Gaziantep 2008 P-6 , 37

55- Yavuz A , Akoz T. , Akan M , Mısırlıoğlu A . Skatrisyel ektropiyonda orta yüz askılamasının yardımcı rolü . Okuloplastik Cerrahi 11-12 Nisan , Gaziantep 2008 P-7 , 38

56- Bilgiç Mİ , Akoz T. , Yavuz A , Akan M . Problemli bulgularıyla medial blow-out fraktürü. Okuloplastik Cerrahi 11-12 Nisan , Gaziantep 2008 P-8 , 39

57- Mısırlıoğlu A , Eker G , Akan M , Akoz T.. Kulak rekonstrüksiyonunda Brent tekniğindeki modifikasyonlarımız. 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 17-20 Ekim , Adana 2009 , 102

58- Karanfil H , Tokso S , Akan M , Akoz T.. Parotis karsinosarkomu. 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 17-20 Ekim , Adana 2009 , 115

59- Çardak GN , Toksoy S , Eker G , Akan M , Akoz T. . Dupuytren kontraktüründe rejyonel fasiektomi sonrası sonuçlarımız. 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 17-20 Ekim , Adana 2009 , 162

60- Akan M , Karaca M , Gideroğlu K , Akoz T.. Transpelvik VRAM fleple sakral defekt rekonstrüksiyonu. Olgu sunumu. 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 17-20 Ekim , Adana 2009 , 298

 

7.6 Diğer Yayınlar

a. Kitap bölüm yazarlığı

1. Aköz, T, Mısırlıoğlu A. : Bası Yaraları. Ed: Kurt, N: Akut ve Kronik Yara Bakımı , Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul sf. 285-309, 2003

b. Kongre, Seminer, Sempozyum ve Panellerde Davetli Konuşmacı, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Oturum Başkanlığı

1-Nörokutan flepler ve klinik uygulamalar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi , 2001

2-Nörokutan flepler ve klinik uygulamalar. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , 2002

3-Bası yaraları. Vakıf Greba Hastanesi. 2002

4-Periorbital estetik cerrahi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi , 2003

5-Periorbital estetik cerrahi. İ. Ü. Çapa Tıp Fakültesi , 2004

6-Rinoplastide cerrahi sorunlar ve komplikasyonlar, KEAH, KBB Kliniği, 2006

7-Meme Rekonstrüksiyonu, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,2007

8-Meme Rekonstrüksiyonu,Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,2007

9-Protezli veya Protezsiz Mastopeksi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi , 2008

f. Uluslar arası Dergilerde Editörlük ve Yayın Kurulu Üyeliği, Makale Danışmanlığı

Dermatologic Surgery, Makale değerlendirme, Hakemlik 2011

g. Atıflar

1-Anterolateral thigh flap in the treatment of postburn flexion contractures of the knee.Yildirim S, Avci G, Akan M, Misirlioğlu A, Akoz T.. Plast Reconstr Surg. 2003 Apr 15;111(5):1630-7.

31 ATIF

2-Anterolateral thigh flap: ideal free flap choice for lower extremity soft-tissue reconstruction. Yildirim S, Gideroğlu K, Akoz T.. J Reconstr Microsurg. 2003 May;19(4):225-33.

25 ATIF 3-Comparison of alexandrite laser and electrolysis for hair removal.Görgü M, Aslan G, Akoz T., Erdoğan B.Dermatol Surg. 2000 Jan;26(1):37-41

24 ATIF

4-Combination of different techniques for the treatment of earlobe keloids.Akoz T., Gideroğlu K, Akan M. Aesthetic Plast Surg. 2002 May-Jun;26(3):184-8.

21 ATIF

5-The simple and effective choice for treatment of chronic calcaneal osteomyelitis: neurocutaneous flaps. Yildirim S, Gideroğlu K, Akoz T.. Plast Reconstr Surg. 2003 Feb;111(2):753-60; discussion 761-2.

21 ATIF

6-Soft-tissue reconstruction of the foot with distally based neurocutaneous flaps in diabetic patients. Yildirim S, Akan M, Akoz T.. Ann Plast Surg.2002 Mar;48(3):258-64.

19 ATIF 7-Multiple occurrence of pilomatrixoma. Aslan G, Erdoğan B, Akoz T., Görgü M, Seçkin S, Terzioğlu A. Plast Reconstr Surg. 1996 Sep;98(3):510-3.

15 ATIF

8-Use of honey as an adjunct in the healing of split-thickness skin graft donor site. Misirlioglu A, Eroglu S, Karacaoglan N, Akan M, Akoz T, Yildirim S. Dermatol Surg. 2003 Feb;29(2):168-72. 15 ATIF

9-Distally-based neurofasciocutaneous flaps in electrical burns. Yildirim S, Akan M, Gideroglu K, Akoz T.. Burns. 2002 Jun;28(4):379-85.

14 ATIF

10-Composite anterolateral thigh-fascia lata flap: a good alternative to radial forearm-palmaris longus flap for total lower lip reconstruction. Yildirim S, Gideroğlu K, Aydogdu E, Avci G, Akan M, Akoz T.. Plast Reconstr Surg. 2006 May; 117(6): 2033-41.

14 ATIF

11-Freestyle perforator-based V-Y advancement flap for reconstruction of soft tissue defects at various anatomic regions.Yildirim S, Taylan G, Akoz T.. Ann Plast Surg. 2007 May;58(5):501-6. 13 ATIF

12-If you continue to smoke, we may have a problem: smoking's effects on plastic surgery. Akoz T., Akan M, Yildirim S. Aesthetic Plast Surg. 2002 Nov-Dec;26(6): 477-82.

12 ATIF

13-Is surgery an effective and adequate treatment in advanced Marjolin's ulcer?Aydoğdu E, Yildirim S, Akoz T..Burns. 2005 Jun;31(4):421-31.

12 ATIF

14-Unusual complications of circumcision. Akoz T., Erdoğan B, Görgü M, Aslan G, Altintaş H. Plast Reconstr Surg. 1998 Jun;101(7):1915-8.

11 ATIF

15-Complications of the reverse homodigital island flap in fingertip reconstruction.Yildirim S, Avci G, Akan M, Akoz T.. Ann Plast Surg. 2002 Jun;48(6):586-92.

11 ATIF

16-Reconstructive microsurgery in pediatric population-a series of 25 patients.Yildirim S, Calikapan GT, Akoz T. Microsurgery. 2008;28(2):99-107.

10 ATIF

17-Three-dimensional computed tomography in evaluation of ankylosis of the temporomandibular joint. Görgü M, Erdoğan B, Akoz T., Koşar U, Dağ F. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2000 Jun;34(2):117-20.

9 ATIF

18-Nasolabial V-Y advancement for closure of the midface defects. Y ildirim S, Akoz T., Akan Md, Avci G. Dermatol Surg. 2001 Jul; 27(7): 656-8; discussion 658-60.

9 ATIF

19-The use of combined nasolabial V-Y advancement and glabellar flaps for large medial canthal defects.Yildirim S, Akoz T., Akan M, Cakir B. Dermatol Surg. 2001 Feb;27(2):215-8. 9 ATIF

20-De novo malignant eccrine spiradenoma with an interesting and unusual location. Yildirim S, Akoz T., Akan M, Ege GA. Dermatol Surg. 2001 Apr;27(4):417-20.

9 ATIF

21-The preputium: an overlooked skin graft donor site. Yildirim S, Akan M, Akoz T., Tanoğlu B. Ann Plast Surg. 2001 Jun;46(6):630-4.

9 ATIF

22-Immediate use of medicinal leeches to salvage venous congested reverse pedicled neurocutaneous flaps. Gideroglu K, Yildirim S, Akan M, Akoz T.Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2003;37(5):277-82.

9 ATIF

23-Rhinocerebral mucormycosis: report of two cases. Akoz T., Civelek B, Akan M. Ann Plast Surg. 1999 Sep;43(3):309-12.

8 ATIF

24-Use of distally based saphenous neurofasciocutaneous and musculofasciocutaneous cross-leg flaps in limb salvage. Yildirim S, Akan M, Giderodğlu K, Akoz T.. Ann Plast Surg. 2001 Nov;47(5):568-74.

8 ATIF

25-One-stage reconstruction of large scalp defects: anterolateral thigh flap. Calikapan GT, Yildirim S, Akoz T.. Microsurgery. 2006;26(3):155-9.

8 ATIF

26-Congenital Lateral Cleft Palate: A New Anomaly? Erdogan B, Atabay K, Akoz T, Aslan G, Gorgu M. Plast Reconstr Surg. 1990 Oct;86(4):766-7.

7 ATIF

27-Penile reconstruction in children using a double vascular pedicle composite groin flap.Akoz T., Erdoğan B, Görgü M, Kapucu MR, Kargi E. Scand J Urol Nephrol. 1998 May;32(3):225-30. 7 ATIF

28-Application of helical composite sandwich graft for eyelid reconstruction. Yildirim S, Gideroğlu K, Akoz T.. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2002 Jul;18(4):295-300. 7 ATIF

29-Localization and removal of ferromagnetic foreign bodies by magnet. Cakir B, Akan M, Yildirim S, Akoz T.. Ann Plast Surg. 2002 Nov;49(5):541-4

7 ATIF

30-Mild degree of Poland's syndrome reconstruction with customized silicone prosthesis

Avci G; Misirhoglu A; Eker G; Akoz T. Aesth Plas Surg 2003 Mar ; 27(2): 112-115 7 ATIF

31-Familial severe gigantomastia and reduction with the free nipple graft vertical mammoplasty technique: Report of two cases. Misirlioglu A; Akoz T

Aest Plast Surg 2005 Jun ; 29(3) : 205-209

7 ATIF

32-Bilaterally involved Tessier No. 4 cleft: case report. Akoz T., Erdoğan B, Görgü M, Kutlay R, Dağ F. Cleft Palate Craniofac J. 1996 May;33(3):252-4.

6 ATIF

33-Turbocharge or supercharge? Civelek B, Kargi E, Akoz T., Sensöz O. Plast Reconstr Surg. 1998 Sep;102(4):1303

6 ATIF

34-The use of iliac bone flap as a penile stiffener in a diabetic patient with erectile dysfunction. Akoz T., Kargi E, Kapucu MR, Erdoğan B. Plast Reconstr Surg. 1999 Jun;103(7):1975-8. 6 ATIF

35-Giant fibrosarcoma arising in dermatofibrosarcoma protuberans on the scalp during pregnancy. Cakir B, Misirlioğlu A, Gideroğlu K, Akoz T.. Dermatol Surg. 2003 Mar;29(3):297-9. 6 ATIF

36-The true triplication of the thumb: a case of unclassified thumb polydactyly. Yildirim S, Taylan G, Aydoğdu E, Akoz T.. Ann Plast Surg. 2005 Sep;55(3):321-3.

6 ATIF 37-Reconstruction of Large Orbital Exenteration Defects after Resection of Periorbital Tumors of Advanced Stage Taylan G, Yildirim S, Akoz T.. J Reconstr Microsurg. 2006 Nov;22(8):583-9.

6 ATIF

38-Possibly new multiple congenital anomaly syndrome: cranio-fronto-nasal dysplasia with Poland anomaly. Erdoğan B, Akoz T., Görgü M, Kutlay R, Dağ F. Am J Med Genet. 1996 Oct 28;65(3):222-5.

5 ATIF

39-The necessity for aggressive treatment with Marjolin's ulcers of the scalp. Akoz T., Erdoğan B, Görgü M, Aslan G. Plast Reconstr Surg. 1997 Sep;100(3):805-6.

5 ATIF

40-Silicone gel sheeting for stabilization of skin grafts. Görgü M, Erdoğan B, Akoz T., Kargi E, Deren O, Aslan G. Dermatol Surg. 1998 Oct;24(10):1073-6.

5 ATIF

41-Xeroderma pigmentosum with a giant cutaneous horn. Akan M, Yildirim S, Avci G, Akoz T..

Ann Plast Surg. 2001 Jun;46(6):665-6.

5 ATIF

42-Phalloplasty in a female-to-male transsexual using a double-pedicle composite groin flap.

Akoz T., Kargi E. Ann Plast Surg. 2002 Apr;48(4):423-7; discussion 427.

5 ATIF

43-An alternative method to minimize pain in the split-thickness skin graft donor site.

Akan M, Yildirim S, Misirlioğlu A, Ulusoy G, Akoz T., Avci G. Plast Reconstr Surg. 2003 Jun;111(7):2243-9.

5 ATIF

44- Ice application to minimize pain in the split-thickness skin graft donor site.

Akan M, Misirlioğlu A, Yildirim S, Cakir B, Taylan G, Akoz T.. Aesthetic Plast Surg. 2003 Jul-Aug;27(4):305-7. 5 ATIF

45- Increasing vessel diameter with the open Y technique for diameter discrepancy.

Akan M, Cakir B, Akoz T. J Reconstr Microsurg. 2004 Nov;20(8):651-7.

5 ATIF

46-Effects of clopidogrel and high dose aspirin on survival of skin flaps in rats. Akan M, Cakir B, Misirlioğlu A, Yildirim S, Taylan G, Akoz T.. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2005;39(1):7-10.

5 ATIF

47- Simultaneous multiple pilomatrixomas. Avci G, Akan M, Akoz T. Pediatr Dermatol. 2006 Mar-Apr;23(2):157-62.

5 ATIF

48- Combined reconstruction of complex defects of the chest wall. Akan M, Eker Uluçay G, Kargi B, Yildirim S, Akoz T.. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2006;40(2):93-100.

5 ATIF

49- Marjolin ulcer of the scalp: intruder of a burn scar.Calikapan GT, Akan M, Karaca M, Akoz T..

J Craniofac Surg. 2008 Jul;19(4):1020-5.

5 ATIF

50- A rare complication of circumcision: concealed penis. Yildirim S, Akoz T., Akan M.

Plast Reconstr Surg. 2000 Dec;106(7):1662-3.

4 ATIF

51-Salvage of neurocutaneous flaps with venous congestion using intravenous cannula. Eker G, Akan IM, Aydoğdu E, Akoz T.. Plast Reconstr Surg. 2003 Sep 15;112(4):1191-2.

4 ATIF

52- Transmetacarpal cross-hand replantation as a salvage procedure in a case of traumatic bilateral upper extremity amputation. Yildirim S, Akan M, Akoz T.. Plast Reconstr Surg. 2003 Oct;112(5):1350-4.

4 ATIF

53-Reconstruction of crush injuries of the foot dorsum: is the latissimus dorsi muscle flap a reliable choice? Uluçay GE, Yildirim S, Aydoğdu E, Akoz T.. J Reconstr Microsurg. 2006 Apr;22(3):157-66. 4 ATIF

54- Obstructive congenital epulis of the newborn. Akoz T., Erdog

 

 

ăn B, Görgü M. Plast Reconstr Surg. 1997 Mar;99(3):922-3.

 

3 ATIF

55- Congenital anonychia. Akoz T., Erdodan B, Görgü M, Civelek B. Plast Reconstr Surg. 1998 Feb;101(2):551-2.

3 ATIF

56- Goldenhar syndrome with situs inversus totalis. Görgü M, Aslan G, Erdoöan B, Karaca C, Akoz T.. Int J Oral Maxillofac Surg. 1998 Oct;27(5):404.

3 ATIF

57- Modified tendon stripper for obtaining palmaris longus tendon graft. Akoz T., Altintaş H, Civelek B. Plast Reconstr Surg. 1999 Apr;103(4):1258-9.

3 ATIF

58- Penile agenesis and clavicular anomaly in a child with an oral facial digital syndrome.

Yildirim S, Akan M, Deviren A, Akoz T.. Clin Dysmorphol. 2002 Jan;11(1):29-32.

3 ATIF

59- Intramasseteric hemangioma. Avci G, Yim S, Misirlioğolu A, Akoz T., Kartal LK.

Plast Reconstr Surg. 2002 Apr 15;109(5):1748-50.

3 ATIF

60- Peroneal nerve injury caused by fracture of the distal femoral shaft. Yildirim S, Gideroğlu K, Akoz T.. Plast Reconstr Surg. 2003 Jan;111(1):511-3.

3 ATIF

61-Conservative approach in a rare case of intrazygomatic hemangioma. Taylan G, Yildirim S, Gideroğlu K, Akoz T.. Plast Reconstr Surg. 2003 Oct;112(5):1490-2.

3 ATIF

62-Big-toe replantation in a three-month-old child: case report. Yildirim S, Akoz T..

J Reconstr Microsurg. 2004 Jul;20(5):373-5.

3 ATIF

63- Easy perioperative photography by digital camera covered with a sterile nylon bag. Cakir B, Akan M, Taylan G, Akoz T.. Plast Reconstr Surg. 2005 May;115(6):1802-4.

3 ATIF

65- Combined approach to the treatment of earlobe keloids. Akoz T., Erdoğan B, Görgü M, Deren O. Plast Reconstr Surg. 1998 Mar;101(3):857-8.

2 ATIF

65- Persistent lower eyelid lymphedema after Le Fort III maxillary fracture. Akoz T., Erdoğan B, Görgü M, Ayhan M. Plast Reconstr Surg. 1998 Mar;101(3):858-9.

2 ATIF

66-The use of "excess" soft tissue in the repair of median facial clefts: a report of two cases.

Akoz T., Kapucu MR, Erdoğ

 

 

 

àn B. Ann Plast Surg. 1999 Aug;43(2):195-8.

 

2 ATIF

67- Malignant clear cell hidradenoma with giant metastasis to the axilla. Yildirim S, Akoz T., Apaydin I, Ege GA, Gïderoglu K. Ann Plast Surg. 2000 Jul;45(1):102.

2 ATIF

68- A simple and cheap nostril retainer: silicone urine catheter. Yildirim S, Ak

 

 

 

ōz T. Plast Reconstr Surg. 2001 Apr 15;107(5):1308-9.

 

2 ATIF

69-The use of fibrin adhesive in ear reconstruction with autogenous rib cartilage. Yildirim S, Akan M, Akoz T.. Plast Reconstr Surg. 2002 Feb;109(2):701-5.

2 ATIF

70- Soft-tissue chondroma in the thumb. Avci G, Aydo

 

 

 

ğdu E, Yidirim S, Akoz T.. Plast Reconstr Surg. 2002 Nov;110(6):1599-600.

 

2 ATIF

71- Giant lipoma of the back. Aydoğdu E, Y

 

 

ýldýrým S, Eker G, Akoz T.. Dermatol Surg. 2004 Jan;30(1):121-2

 

2 ATIF

72- Postoperative camouflage therapy in facial aesthetic surgery. Aydogdu E, Misirlioglu A, Eker G, Akoz T.. Aesthetic Plast Surg. 2005 May-Jun;29(3):190-4. Epub 2005 May 31.

2 ATIF

73-"Open y" technique in vessel diameter discrepancy. Akan M, Cakir B, Akoz T.. Microsurgery. 2006;26(7):506-14.

2 ATIF

74- Reliable option for reconstruction of amputation stumps: the free anterolateral thigh flap.

Yildirim S, Calikapan GT, Akoz T. Microsurgery. 2006;26(5):386-90.

2 ATIF

75-Alar transposition flap for stenosis of the nostril. Aydogdu E, Akan M, Gideroglu K, Akoz T.

Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2006;40(5):311-4.

2 ATIF

76- Primary cutis verticis gyrata and scalp reduction in one stage with multiple pinwheel flaps (revisited). Misirlioglu A, Karaca M, Akoz T. Dermatol Surg. 2008 Jul;34(7):935-8.

2 ATIF

77- In vivo comparison of biomechanical, histological, and radiological properties of three techniques for tendon lengthening: an experimental study in rabbits. Gideroglu K, Akan M, Orhun H, Bozdag E, Gül AE, Akgun E, Akoz T. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2009;43(1):1-7. 2 ATIF

78- Review of a classic method for repair of total scalp defects in childhood. Görgü M, Erdo

 

 

 

ğan B, Akoz T., Aslan G, Ayhan M. Ann Plast Surg. 1998 Jan;40(1):105-6.

 

1 ATIF

79- Epithelioid sarcoma: a confusing rare tumor on the hand. Güngör E, Akoz T., Karakayali G, Artüz F, Erdoğan B, Alli N. Plast Reconstr Surg. 1998 Sep;102(3):925-6.

1 ATIF

80- Anal spinchter reconstruction with bilateral gracilis muscle flap. Akoz T., Civelek B, Görgü M, Aslan G. Plast Reconstr Surg. 1998 Oct;102(5):1777-8.

1 ATIF

81-Closure of urethral fistulas with double opposing Z-plasty flaps. Akoz T., Atan A.

Plast Reconstr Surg. 1999 Apr;103(5):1540.

1 ATIF

82- Use of preputium as a skin graft. Yildirim S, Akoz T., Kaan G. Plast Reconstr Surg. 2000 Dec;106(7):1661-2.

1 ATIF

83- A case of Merkel cell carcinoma with extension into the orbital cavity. Yildirim S, Akoz T., Yavuzer D, Akan M, Avci G. Ann Plast Surg. 2001 Feb;46(2):198-9.

1 ATIF

84-Bilateral temporal triangular alopecia acquired in adulthood. Akan IM, Yildirim S, Avci G, Akoz T., Karadayi N. Plast Reconstr Surg. 2001 May;107(6):1616-7.

1 ATIF

85-An interesting mammary implant rupture: seat belt injury. Akan M, Yildirim S, Misirlioğlu A, Gideroğlu K, Akoz T.. Plast Reconstr Surg. 2003 Apr 15;111(5):1763-5.

1 ATIF

86- Circumcision as an unusual cause of penile lymphedema. Yildirim S, Taylan G, Akoz T..

Ann Plast Surg. 2003 Jun;50(6):665-6.

1 ATIF

87-Soft-tissue reconstruction using a free anterolateral thigh flap: experience with 28 patients.

Yildirim S, Avci G, Akoz T.. Ann Plast Surg. 2003 Jul;51(1):37-44.

1 ATIF

88- Can indications for lower limb replantation and revascularization be expanded with simultaneous free-flap transfer for limb salvage? Akoz T, Yildirim S, Akan M, Gideroglu K, Avci G, Cakir B. J Reconstr Microsurg. 2004 Nov;20(8):621-9.

1 ATIF

89- A moldable dressing for facial skin grafting: polysiloxane. Misirlioglu A, Taylan G, Akoz T.

Dermatol Surg. 2008 Jan;34(1):97-9. Epub 2007 Dec 5.

1 ATIF

90- A rare but disturbing complication of rhinoplasty: rhinorrhea. Bilgic MI, Karaca M, Karanfil H, Akoz T. J Craniofac Surg. 2008 Sep;19(5):1433.

1 ATIF

91- Jack-like eversion by splitting the orbicularis oris muscle for reconstruction of the philtral column in secondary cleft lip. Cakir B, Gideroglu K, Akan M, Taylan G, Akoz T.

Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2009;43(1):8-15.

1 ATIF

92- In-vitro comparison of the lengthening and biomechanical properties of three tendon lengthening techniques. Gideroğlu K, Toksoy S, Akan M, Yildirim S, Sümbüloğlu E, Akoz T..

Eklem Hastalik Cerrahisi. 2009;20(2):107-13.

1 ATIF

93- Safe suction device for microsurgical operations. Toksoy S, Karaca M, Karanfil H, Akoz T..

Microsurgery. 2011 Jan;31(1):81-2. Epub 2010 Nov 28.

1 ATIF

8.Projeler

(----)

 

9.İdari Görevler

2004-2008 Kartal Eğitim ve Araş. Hast. Başhekim Yardımcılığı

2006-2008 Merkez Ameliyathane Koordinatörlüğü

2005-2008 Yara ve Yanık Merkezi Koordinatörlüğü

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

1. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

2. Estetik Plastik Cerrahi Derneği

3. Yara Bakımı ve Onarımı Derneği

Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Derneği

11.Ödüller

1-Gideroğlu K , Akan M , Toksoy S , Bozdağ E , Gül AE , Akgün E , Akoz T. Üç farklı tendon uzatma yönteminin biyomekanik , histolojik ve radyolojik özelliklerinin invivo ve invitro olarak karşılaştırılması UAY-1 , 14-17 Eylül , Konya , 2005 (Uzman yarışması, deneysel dalda birincilik ödülü)

2-Mithat Akan , Barış Çakır, Tayfun Aköz. Mikrovasküler çap uyumsuzluğunda alternatif bir yöntem: Açık Y tekniği. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 21-25 Eylül Ankara , 2004. (Uzman yarışması, klinik dalda birincilik ödülü)

3-Barış Çakır, Mithat Akan , Gülden Avcı, Tayfun Aköz.

Küçük Damarlarda Açıklığı Artırmak ve Tekniği Kolaylaştırmak için Uç Yan Anastomozda “Açık-Y” Tekniğinin Kullanımı. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. AY003, 21-25 Eylül Ankara, 2004 (Asistan yarışması, deneysel dalda birincilik ödülü)

4-Barış Çakır, Mithat Akan, Aykut Mısırlıoğlu, Serdar Toksoy, Tayfun Aköz.

Yarık Dudakta Filtral Kolon Rekonstrüksiyonu için Orbikülaris Oris Kasına Anatomik Yaklaşım. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi., AY010, 21-25 Eylül Ankara , 2004. (Asistan yarışması, klinik dalda birincilik ödülü)

5-Yıldırım, S., Akan, M., Gideroğlu, K., Avcı, G., Akoz T., “ Mikrocerrahide sık rastlanmayan kompleks klinik uygulamalar”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, UYB2 , 18-20 Ekim , Ankara , 2002 (Uzman yarışması, deneysel dalda ikincilik ödülü)

6-Yıldırım S.,Akan M., Avcı G., Gideroğlu K., Akoz T.

Anterolateral uyluk flebi: Rekonstrukstif mikrocerrahide ideal serbest flep seçeneği, 23. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 27-30 Eylül 2001, İstanbul (Asistan yarışması, klinik dalda ikincilik ödülü)

 

12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2011-2012 Kasım.2011 *Jinekomasti tedavisinde liposuction yeri 1 8

2011-2012 Nisan .2012 Plastik Cerrahide temel teknik ve prensipler 1 7

2011-2012 Nisan .2012 Greft ve flepler 1 7

2011-2012 Nisan .2012 Dudak damak yarıkları 1 7

2011-2012 Nisan .2012 Derinin malign tümörleri 1 7

2011-2012 Nisan.2012 Yara iyileşmesi 1 7

 

 

 

 

 

* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.