Prof. Dr. Aytül Gürsu HARİRİ

Prof. Dr. Aytül Gürsu HARİRİ
 • Görev Aldığı Birim
  Psikiyatri(Erişkin)
 • Doğum Yeri /Yıl
  İstanbul /1963
 • Mezuniyet
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi/1987
 • Uzmanlık
  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/1996
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Duygu-Durum (Bipolar) Diğer Bozukluğu, Affektif Bozukluklar, Anksiyete Bozuklukları (Kaygı ve Panik Atak), Şizofreni ve Benzeri Psikozlar, Depresyon
 • Yabancı Dil
  İngilizce/Almanca
 • E-Posta

Akademik Unvanlar:

Profesör Doktor

Eğitim :

Lisans-Yüksek lisans (1981-1987): Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Kariyer :

 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1991-1996
 • Bakırköy Devlet Hastanesi Acil Servisi,1987-1989
 • Küçükçekmece Verem Savaş Dispanseri,1989
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç  Hastalıkları Ana Bilim Dalı Bronkopnomoloji Servisi ,1989-1991
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BRSHH) ,1991- 1996
 • Sinop Devlet Hastanesi’inden görevlendirme ile BRSHH ,1996
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma   Hastanesi,1996-2008

Yabancı Dil :

İngilzce,Almanca

İlgilendiği Alanlar :

Duygu-Durum (Bipolar) Diğer Bozukluğu, Affektif 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 Hariri AG, Karadag F, Tamar Gurol D, Tezcan AE. Sexual problems in a sample of Turkish psychiatric population. Comprehensive Psychiatry 2009; 50(4):353-60.

 

A.2 Hariri AG, Karadag F, Gokalp P, Aksoy UM. Awareness of sexually-transmitted diseases and risky sexual behavior in bipolar patients: a comparative study with healthy controls. Archives of Neuropsychiatry  2009; 46(2):52-60.

A.3 Hariri AG, Ozer G, Ceylan ME. Acquired hearing loss and psychiatric symptoms. Archives of Neuropsychiatry  2009; 46(4):149-56.

 

A.4  Hariri AG, Yalçın G, Unsal C, Meteris H, Bilici M. Behçet’s disease and late onset rapidly cycling bipolar affective disorder: a case report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2010; 20:94-97.

A:5  Hariri AG, Karadag F, Gökalp P, Essizoglu A. Risky sexual behavior among patients in Turkey with bipolar disorder, schizophrenia, and heroin addiction. Journal of Sexual Medicine. Journal of Sexual Medicine 2011;8:2284–2291 DOI: 10.1111/j.1743-6109.2011.02282.x

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B.1 Hariri AG, Babaoglu AN, Ulusoy M, Maner F. Aggressive behaviors of highschool students. X. World Congress of Psychiatry, Madrid-Spain 1996, 386.

B.2 Babaoglu AN, Hariri AG. Die wirkung des migrationsprozesses auf die gewaltbereitschaft bei jugendlichen. II. Turkish-German Congress of Psychiatry, İstanbul-Turkey 1996.

B.3  Hariri AG, Babaoglu AN. Vergleich der gewaltbereitschaft bei oberschülerinnen in unterschiedlichen schultypen. II. Turkish-German Congress of Psychiatry, İstanbul-Turkey 1996.

B.4 Oral ET,  Kocal N, Erten E, Arısoy O, Hariri AG, Kurt E. Drug administration patterns of bipolar I patients in an outpatient psychiatric unit in İstanbul. J Affective Disorders 2004; 78(Suppl 1):142. 2. International Affective Disorders Conference, Cancun-Mexico 2004.

B.5 Kesgin E, Erten E, Kurt E, Kocal N, Hariri AG, Arısoy Ö, Oral ET. Subsyndromal symptoms in euthymic bipolar patients and its effects on course and treatment. J Eur Neuropsychopharmacol 2005;15 (Suppl 3): S489.  18. ECNP, Amsterdam- Netherland 2005.

B.6 Hariri AG, Karadag F, Erten E, Oral T. Awareness of sexually-transmitted diseases and risky sexual behavior in bipolar patients. International Conference on Mood Disorders, İstanbul-Turkey 2006, 184.

B.7 Hariri AG, Karadag F, Kocal N, Oral T. Sexuality in bipolar female patients. International Conference on Mood Disorders, İstanbul-Turkey 2006, 180.

 

B.8 Erten E, Hariri AG, Kesgin E, Kocal N, Kurt E, Oral T. Hypnotic drug use in euthymic bipolar patients. International Conference on Mood Disorders, Istanbul-Turkey 2006, 146.

B.9 Kocal N, Hariri AG, Oral T. Lithium induced first manic episode: three case reports. International Conference on Mood Disorders, Istanbul-Turkey 2006, 145. 

B.10 Karadağ F, Hariri AG, Akdeniz F. Menstrually related symptom changes in women with bipolar disorder, unipolar depression and, normal healthy controls: a preliminary report. Turkish Journal of Psychiatry 2006; 17 (2): 249. World Psychiartic Association International Congress, Istanbul-Turkey 2006.

B.11 Hariri AG, Deniz N, Ozer U, Gokalp P, Oral T, Erten E, Kocar N. “To be or not to be” as a relative of psychiatric patient. VI. Turkish-German Congress of Psychiatry, Istanbul-Turkey  2007, 89. 

B.12 Hariri AG, Karadag F. Identity and sexuality of turshish women as a psychiatric patient. VI. Turkish-German Congress of Psychiatry, Istanbul-Turkey 2007, 75. 

B.13  Hariri AG, Karadag F. The differences of sexual risky behaviors between turkish women and men. VI.Turkish-German Congress of Psychiatry, İstanbul-Turkey 2007, 95. 

B.14 Karadag F, Hariri AG, Akdeniz F. Menstrually related symptom changes in women with unipolar depression and normal healthy controls. 1. Eastern European Psychiatric Congress, Thessaloniki-Greece 2007, 145.

B.15  Guloksuz S, Oral ET, Kocal N, Erten E, Kurt E, Hariri AG, Gokalp P. Suicid in bipolar patients: is it possible to predict & prevent? European Psychiatry 2008; 23: 192-303. 16.European Congress of Neuropsychiatry, Nice-France 2008, 229.

B.16 Altınbas K, Oral ET, Kocal N, Hariri AG, Kurt E, Erten E, Aran F. Does antidepressant treatment affect time to remission and duration until next episode in bipolar depression? XIV. World Congress of Psychiatry, Prague- Czech Republic  2008, 1150.

B.17   Altınbas K, Oral ET, Kocal N, Kurt E , Erten E, Hariri AG ve Aran F. The first episod: does it have any effect on time to remission and duration until next episode in bipolar depression? 11. Bridging Eastern and Western Psychiaty Congress, Antalya-Turkey 2008, 156.

B.18 Karatas S, Hariri AG, Yazıcı M, Meteris H, Tezcan E, Bilici M. The sociocultural Difference in schizophrenia patient’s delusion. VII. Turkish-German Congress of Psychiatry, Berlin-Germany 2010, 70.

B.19 Y.Yılmaz, I.Saygılı, M.B.Baykaran, Ö.Yanartaş, A.Hariri, World Psychiatric Association Thematic Conference konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "One case: primary mono-symptomatic enuresis nocturna", PP103 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2011

B.20 S.Karataş, J.Güler, A.Hariri, World Psychiatric Association Thematic Conference konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Bipolar affective disorder and comorbidity with obsessive compulsive disorder treatments", PP057 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2011

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :  yok

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 Öncü F, Hariri AG, Ceylan ME, Ceylan N, Yazan B. Atipik nöroleptikler. Düşünen Adam 1998; 11(4): 21-29.

D.2 Öncü F, Hariri AG, Ceylan ME. Nöroleptik malign sendrom. Düşünen Adam 1998; 11(4): 30-35.

D.3 Aydın G, Ceylan ME, Hariri AG. Yeme bozukluklarında biyolojik farklılıklar. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları-Yeme Bozuklukları 1999; 4(2):175-87.

D.4 Hariri AG, Özer GU, Ceylan ME, Ceylan N, Yazan B, Önal AO. Şizofreni etyolojisinde nörogelişimsel hipotez. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1999; 9(2):99-103.

D.5 Dindar C, Hariri AG, Ceylan ME, Ceylan N, Yazan B, Önal AO, Özer GU. Defisit sendrom. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1999; 9(2):93-98.

D.6 Ergin A, Hariri AG, Özer GU, Ceylan ME, Ceylan N, Önal Ö. Şizofrenili hastaların birinci derece yakınlarında kişilik bozuklukları. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2000; 10(4) :189-93.

D.7 Ayan S, Hariri AG, Özer GU, Önal O, Ceylan ME, Ceylan N. İlk atak şizofreni:tekrarlayan yatışlarda servis, tanı ve tedavi değişiklikleri. Düşünen Adam 2000; 13(3): 155-60.

D.8 Hariri AG, Özer GU. Bipolar duygulanım bozukluklarında hızlı döngülü kavramı. Düşünen Adam 2001; 14(1):17-23.

D.9 Hariri AG, Ceylan ME. Depresyonda ilaç tedavisi: özgül serotonin geri alım engelleyicileri. Duygudurum Bozuklukları 2003; 7: 339-45.

D.10 Karadağ F,  Hariri AG, Kenar J. Şizofreni ve iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı farkındalık ve riskli cinsel davranışlar. Klinik Psikiyatri Dergisi 2004; 7: 17-25.

D.11  Hariri AG, Karadağ F, Aksoy M. Eroin bağımlılığı ve iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı farkındalık düzeylerinin karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5: 107-13.

D.12  Hariri AG, Öncü F, Karadağ F. İki olgu nedeniyle frontal lob sendromu. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5: 179-87.

D.13  Karadağ F, Hariri AG,  Eşşizoğlu A,  Çakmak D. Eroin bağımlılığı ve iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda cinsel riskli davranışlar: karşılaştırmalı bir çalışma. Bağımlılık Dergisi 2004; 5: 121-7.

D.14 Hariri AG. Psikiyatrideki şiddet hakkında herşey: bir gözden geçirme. Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP) 2009; 3(1-2):21-9.

D.15 Güleç MY, Elbay RY, Şayakçı S, Meteris H, Hariri AG, Tezcan AE. Yatan psikiyatri hastalarında madde kullanımı ve hastalıklara göre dağılımı: retrospektif bir çalışma. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23(3): 166-73.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1 Hariri AG, Karadağ F, Tamar D. Psikiyatrik hasta popülasyonunda cinsel işlev değerlendirmesi. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi (CETAD), İstanbul 2004, 196-7. 

E.2 Karadağ F, Hariri AG, Tamar D. Major psikiyatrik bozukluklarda cinsel riskli davranışlar. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi (CETAD), İstanbul 2004, 198.

E.3 Işıngör M, Erten E, Koçal N, Kurt E, Hariri AG, Oral ET. Özelleşmiş duygudurum bozuklukları biriminde klozapin ile izlenen bipolar bozukluk olguları. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul 2005, 278.

E.4  Koçal N, Işıngör M, Erten E, Hariri AG, Kurt E, Oral ET. Duygudurum bozukluklarının akut ve koruyucu tedavisinde Lamotrijin. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul 2005, 277.

E.5 Hariri AG, Karadağ F, Erten E, Oral T. Bipolar hastalardaki dissosiyatif yaşantıların çocukluk çağı travmaları ile ilişkisi. 5. Ulusal Anksiyete Kongresi, Uludağ-Bursa 2008,  189-90.

E.6 Altınbas K, Oral ET, Koçal N, Kurt E, Erten E, Hariri AG ve Aran F. İki uçlu depresyonda antidepresan tedavi etkisiz mi? Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı/Bahar Sempozyumu, Fethiye-Muğla, 2008, 104.

E.7 Bilik E, Hıdıroğlu C, Oğuz M, Akdere BB,  Tunca Z, Oral T, Hariri AG, Erten E, Özerdem A. Bipolar tanılı ötimik hastalarda bilişsel işlevlerin tekli ve çoklu ilaç kullanımına göre kontrollerle karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu, Antalya 2008, 133.

E.8 Altınbas K, Oral ET, Koçal N, Kurt E, Erten E, Hariri AG ve Aran F. TPD İki Uçlu Bozukluklar Sağaltım Kılavuzu’na iki uçlu depresyon tedavisinde ne kadar uyulmaktadır? Türkiye Psikiyatri Derneği 13. Yıllık Toplantısı/Bahar Sempozyumu, Antalya 2009, 131(Sözel bildiri üçüncülük ödülüne layık görülmüştür).

E.9 Altınbas K, Oral ET, Koçal N, Kurt E, Erten E, Hariri AG ve Aran F. Daha sık takip=daha az belirti ve ilaç mı? Uzmanlaşmış bir duygudurum bozukluğu birimi iki uçlu depresyon verileri. Türkiye Psikiyatri Derneği 13. Yıllık Toplantısı/Bahar Sempozyumu,  Antalya 2009, 99.

E.10 Hariri AG, Doğru Köşker S, Kutlar T, Bilici M. Geç başlangıçlı bipolar etyopatogenezinde Fahr hastalığı. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara 2009, 133.

E.11 Hariri AG, Karadağ F, Akdeniz F, Tan D. Unipolar depresyonda premenstrual semptomatoloji.  14.Bahar Sempozyumu, Antalya 2010, 108.

E.12 Uz Y, Hariri AG, Ünübol H, Bilici M. Muhtemel valpoik asit ile lorazepam etkileşimine bağlı oluşan stupor olgusu. 14.Bahar Sempozyumu, Antalya 2010, 140.

E.13 Hariri AG, Baykara B, Bilici M. Ziprasidon Kullanımı ile ilişkilendirilen Tardif Diskinezi Olgusu. 19.Anadolu Psikiyatri Günleri, Eskişehir 2010, 31.

F. Diğer yayınlar :

F1. Kitap Bölümü:

F1.1 Hariri AG Antidepressifler. Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri 4.Cilt: Duygudurum Bozuklukları. Ed. Doç.Dr. M. Emin Ceylan ve Doç. Dr. E. Timuçin Oral. 2001, 291-330

F1.2  Hariri AG Şiddet Psikiyatrinin Neresinde? Anksiyete Bozuklukları: Şiddet ve Kaygı Ed.Prof Dr. N.Dilbaz, S.Yılmaz, 117-124 pp., Ankara, Pozitif Matbaacılık,ISNB:978-975-00894-0-4, 2009

F2. Ulusal hakemli olmayan dergilerde yayımlanan makaleler:

F2.1 Hariri AG. Psikiyatrik Şiddet: Bir Başka Şiddet? Başka: Psikiyatri ve Düşünce Dergisi 2009; 3: 178-88.

F3. Kongre konuşmaları: 

F3.1 Hariri AG.  Akut ve kronik psikoz hastalarının tedavisi, rehabilitasyonu ve stigmanın önlenmesinde art terapinin rolü. 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara 2003, 54-56.

F3.2 Hariri AG. Psikiyatrik bozukluklar, tedavileri ve cinsel işlev bozuklukları paneli: Psikotik ve duygudurum bozuklukları ve cinsel işlev bozuklukları. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya 2003, 183. 

F3.3 Hariri AG. Psikiyatrik hastalıklar ve cinsellik paneli: Şizofrenik bozukluklarda cinsel sorunlar. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 5. Ulusal Kongresi (CETAD), İstanbul 2004, 75.

F3.4 Hariri AG.  Tartışmalı olgu sunumu: “Metabolik sendromlu hastamı nasıl tedavi edeceğim?” paneli: Antidepresanlar ne kadar gerekli, ne kadar zararlı?  3. Metabolik Sendrom Sempozyumu, Antalya 2006.

F3.5 Hariri AG. Zor vaka tartışmaları: Bir olgu sunumu.  Bipolar Bozukluk Atölye Çalışması, İstanbul 2007.

F3.6 Hariri AG.  Para-atero I paneli: Panik atak. Ateroskleroz Derneği Ateroskleroz ve Yaşam Tarzı I. Toplantısı, Kartepe-İzmit 2008.

F3.7 Hariri AG.  Üç boyutu ile şiddet paneli: Şiddet psikiyatrinin neresinde? 5. Ulusal Anksiyete Kongresi, Uludağ 2008, 47-8.

F3.8 Hariri AG. Toplum merkezli bakış açısıyla bipolar bozukluk paneli: Bipolar Yaşam Derneği. Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı/Bahar sempozyumu, Muğla 2008, 22.

F3.9 Hariri AG. Psikiyatrik hastalıklar, tedaviler ve cinsel yaşam paneli: Şizofreni ve cinsel yaşam. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII. Ulusal kongresi (CETAD), İstanbul 2008, 11-3.

F3.10 Hariri AG. Bipolar bozukluk sağaltımının görünmeyen yüzü: Psikososyal girişimler paneli. Duygudurumun estetik yönü. 19.Anadolu Psikiyatri Günleri, Eskişehir 2010.

F4. Bilimsel Toplantılarda Verdiği Kurs ve Eğitim:

F4.1 Hariri AG. Bedenin sanat terapisinde kullanımı konulu kursta eğitimci olarak katılım. 11. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Trabzon 2004.

F4.2  Hariri AG.  :Kadın ve psikiyatri konulu kursta eğitimci olarak katılım. 18.Barilem Kursları, Bakırköy-İstanbul 2005.

F4.3 Hariri AG. Bipolar bozuklukta tanı, tedavi ve komorbid durumlar açısından zor vakalar: Tedavide zor olguların ele alınması amaçlı çalışma grubunda eğitimci olarak katılım. 17.Anadolu Psikiyatri Günleri,  Zonguldak 2008.

F4.4  Hariri AG.   Bipolar Bozukluk ve Sağaltımı' konulu panelde 'Duygudurumun Estetik Yönü: Art Terapinin Tedaviye Katkısı başlıklı konuşma. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri Haziran 2010.

F5. Danışmanlık:

F5.1 Dergi hakemlikleri: Türk Psikiyatri Dergisi, Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, The Journal of Sexual Medicine, Klinik Psikiyatri Dergisi, Psikofarmakoloji Bülteni

F5.2 Tez danışmanlıkları: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndekiler Doç. Dr. Emin Ceylan’ın görevlendirmesi ile, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndekiler ise Doç.Dr. Mustafa Bilici’in görevlendirmesi ile gerçekleştirilmiştir.

Dr. Osman Önal. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık tezi: Evsiz kişilerde psikiyatrik bozukluklar. 1997-Istanbul. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Psikiyatri Birimi

Dr. Ayhan Ergin. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık tezi: Şizofren Hastaların Birinci Derece Yakınlarında Kişilik Bozuklukları. 1997-Istanbul. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Psikiyatri Birimi

Dr. Gülcan Uzuner Özer. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık tezi: Edinsel işitme kayıplı kişilerde psikiyatrik belirtiler. 1998-Istanbul. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Psikiyatri Birimi

Dr. Seher Ayan. Aile hekimliği uzmanlık tezi: İlk atak şizofreni ve tekrarlayan yatışlarda şizofreni tanı değişiklikleri.1999-Istanbul. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Beril Tekin Yazan. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık tezi: Uzun süreli yatan şizofren hastalar ile ayaktan tedavi gören şizofren hastaların karşılaştırılması. 1999-Istanbul. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Psikiyatri Birimi

Dr. Hülya Ensari Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık tezi: Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerindeki psikofarmakolojik tedavilerin kalite değerlendirmesi. 2000-Istanbul. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Psikiyatri Birimi

Dr. Dilek Taşçı. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık tezi. Edinsel işitme kayıplı kişilerde ego gücü. 2001-Istanbul.  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Psikiyatri Birimi

Dr. K. Tarık Lengerlioğlu. Aile hekimliği uzmanlık tezi: İlk yatışta atipik psikoz tanısı konan hastaların mükerrer yatışlarındaki tanı değişiklikleri. 2001-Istanbul, Haydarpaşa Numune Hastanesi

Dr. Semine Özdoğan Kavzoğlu. İlk atak şizofreni olgularında ICAM, VCAM ve E-Selektin düzeyleri, 2011-İstanbul, Erenköy Ruh ve sinir Hastalıkları Eğitim ve Aaraştırma Hastanesi

Dr. Haluk Usta. Bipolar-I bozuklukta B kümesi kişilik bozukluğu eştanısı varlığının başaçıkma tutumlarına etkisi. 2011-İstanbul, Erenköy Ruh ve sinir Hastalıkları Eğitim ve Aaraştırma Hastanesi