Yrd.Doç.Dr. M.Sertan KAPAKLI

Yrd.Doç.Dr. M.Sertan KAPAKLI
 • Görev Aldığı Birim
  Genel Cerrahi
 • Doğum Yeri /Yıl
  10/11/1979
 • Mezuniyet
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık
  T.C.Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastaneleri
 • Tıbbi İlgi Alanları
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta
Akademik Ünvan : Yardımcı Doçent Doktor

Eğitim :

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Lisans 1996-2004
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Doktora 2005-2010

Mesleki Kariyer :

 • T.C Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı 2011, Ağrı

  T.C Sağlık Bakanlığı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıtı Devlet Hastanesi Başhekim 2011-2012,  Doğubayazıt, Ağrı

  Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi Üyesi 2012

Yabancı Dil :

İngilizce

Üyelikleri :

 • İstanbul Tabip Odası

  Endokrin Cerrahisi Derneği

  Türk Cerrahi Derneği

Doktora Tezi/ S.Yeterlik Çalışması/ Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Mastodini Hastalarında Depresyon ve Antidepresan Tedavisinin Etkinliği. Danışman: Yrd.Doç.Dr.Manuk N. Manukyan

 1. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 15/11/2012 

                Doçentlik Tarihi               :                                            

               Profesörlük Tarihi            :  

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri  

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri  

      6.2.  Doktora Tezleri  

7.     Yayınlar  

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler  

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler  

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

7.5.1 Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Sedasyon Amaçlı Midazolam Kullanımı Manukyan MN, Deveci U, Kapaklı MS, Severge U, Kebudi A.

Maltepe Tıp Dergisi, 2009, 1:1; 28-31

7.5.2 Genel Cerrahi Asistanlarının Endoskopi Eğitimi: Bir üniversite Hastanesi Sonuçları

Manuk Norayk Manukyan, Utku Severge, Mahmut Sertan Kapaklı, Uğur Deveci, Melda Oltulu, Abut Kebudi Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(3): 101-104

7.5.3 Submukozal Lipoma bağlı Kolo-kolonik Intususepsiyon: Olgu Sunumu.

Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Ahmet Midi, Rahmi Çubuk, Abut Kebudi, Mahmut Sertan Kapaklı,   Neşe Yener.

Kolon Rektum Hast Derg 2010; 20(1): 41-43.

 

7.5.4 Non-spesifik karın ağrısı olan hastalarda kolonoskopik incelemenin yeri

M.Manukyan, U.Deveci, A.Kebudi, S.Kapaklı, RÇubuk, MM.Atasoy

Ulusal Cerrahi Dergisi, 2010; 26(4):196-198

7.5.5 Üçlü tedavi sonrası semptomları kaybolan ancak Helikobakter Pilori pozitifliği devam eden antral gastrit hastalarında ek tedavi gereksinimi 

M.Manukyan, U.Deveci, N.Yener, A.Midi, S.Kapaklı, K.Gökçe, A.Kebudi

Maltepe Tıp Dergisi 2011;3(3):16-17

7.5.6 Perkutan Endoskopik Gastrostomi Deneyimimiz: Morbidite ve Mortalite Oranları. Vücut kitle indeksinin işlem üzerine etkisi.

Manukyan MN, Deveci U, Kebudi A, Severge U, Kapaklı S, Oltulu M Maltepe Tıp Dergisi Cilt 3 Sayı 1, 28-30

 

     7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

 

      7.6.1 Sözel Bildiriler

7.6.1.1 Tek insizyonlu transumbilikal laparoskopik (SILS) apandektomide erken sonuçlarımız

U.Deveci, M.Manukyan, A.Kebudi, S.Kapaklı, A.Midi, S.Şimşek

9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya 2009

7.6.1.2 Eksizyon ve ikincil iyileşme yöntemi ile tedavi edilen pilonidal sinüs vakalarında kullanılan saddle blok, genel ve lokal anestezi seçeneklerinin karşılaştırılması

Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Arzu Gerçek, Melda Oltulu, Sertan Kapaklı

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010

7.6.1.3 Üçlü tedavi sonrası semptomları kaybolan ancak Helikobakter Pilori pozitifliği devam eden antral gastrit hastalarında ek tedavi gereksinimi 

Manuk N. Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Sertan Kapaklı, Ahmet Midi, Neşe Yener.

17. Ulusal Cerrahi Kongresi , Ankara, 2010

       7.6.2 Poster Bildiriler

7.6.2.1 Aberran Meme Karsinomu

Manuk Norayık Manukyan, Abut Kebudi, Utku Severge, Mahmut Sertan Kapaklı, Önder Peker, Ahmet Midi.

9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2007

7.6.2.2 Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Sedasyon Amaçlı Midazolam Kullanımı

M.Manukyan, U.Deveci, S.Kapaklı, U.Severge, M.Oltulu, A.Kebudi

9. Ulusal Endoskopik Laparaskopik Cerrahi Kongresi, Antalya 2009

7.6.2.3 Endoskopik retrograd kolanjiopankreatiko grafide anestezik maddeler.

Manukyan M, Deveci U, Kebudi A, Şahin S, Kapaklı S, Oltulu M.

Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Bursa, 2009

7.6.2.4 Obezitede intragastrik balon yerleştirilmesinin vücut kitle indeksi ve metabolik parametreler üzerine etkisi.

Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Utku Severge, Sertan Kapaklı, Melda Oltulu

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010

7.6.2.5 Perkutan Endoskopik Gastrostomi Deneyimimiz: Morbidite ve Mortalite Oranları.

Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Utku Severge, Sertan Kapaklı, Melda Oltulu

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010

7.6.2.6 Mastodini hastalarında depresyon ve antidepresan tedavisinin etkinliği.

Sertan Kapaklı, Manuk N Manukyan, Uğur Deveci,  Abut Kebudi, İdris Üre, Figen Karadağ

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010

7.6.2.7 Entübe Hastalarda Akalküloz Kolesistit: Radyoloji hep haklı mı?

M.Manukyan, U.Deveci, A.Kebudi, MS.Kapaklı,S.Şimşek, R.Çubuk

18.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012

7.6.2.8 Koledok Taşlarında Magnetik Rezonans ve Endoskopik Kolanjiyopankreatografi

M.Manukyan, U.Deveci, A.Kebudi,R.Çubuk, N.Tasalı, MM.Atasoy,  MS.Kapaklı, K.Gökçe

18.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012

7.6.2.9 Akut Divertikülit Tanısında Bilgisayarlı Tomografinin Güvenirliği

M.Manukyan, U.Deveci, MS.Kapaklı, N.Tasalı, R.Çubuk, MM.Atasoy 18.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012

 

 

      7.7.  Diğer yayınlar , Sertifikalar

7.7.1 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endoskopi Ünitesi Eğitim Sertifikası, 2010

      8.    Projeler 

8.1 MAYMET MESEM 1001 Çalışması: Ulusal çok merkezli çalışma, devam etmektedir.

8.2 Tiroidektomisonrasında dren kullanımı etkin midir? Prospektif randomize çalışma, devam etmektedir.

8.3 Aksiller diseksiyonda Revers Mapping güvenli bir yöntem midir? Prospektif randomize çalışma, devam etmektedir.

8.4 SILS apandektomi ile 3 port apandektominin karşılaştırlması: Prospektif randomize çalışma, devam etmektedir.