Üroloji


Maltepe Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalımız; Yataklı Servisi, Poliklinikleri, Ameliyathanesi, Yoğun Bakımları ve Öğretim Görevlilerimiz başta olmak üzere tüm uzman personeli ile modern tıbbın gerektirdiği hizmetleri bünyesinde barındırmaktadır.
     
Üroloji Kliniği’nce tedavi edilen hastalık ve durumlar aşağıdaki gibidir:
       
 • Erkek ve kadınlarda BÖBREKLERİN kistik hastalıkları, taş hastalıkları, enfeksiyonları, darlıkları ve kanserleri
 • Erkek ve kadınlarda ÜRETER ve MESANE( İDRAR TORBASI)’nın taş hastalıkları, enfeksiyonları, darlıkları ve kanserleri 
 • Erkek ve kadınlarda İDRAR KAÇIRMA 
 • Erkeklerde TESTİS’in hastalıkları; inmemiş testis, testislerin etrafında su toplanması ( HİDROSEL ), enfeksiyonlar, varikosel, kanserleri
 • Erkeklerde PROSTAT’ın büyümesi( BPH), enfeksiyonları, kanserleri
 • Erkeklerde idrar yolu(ÜRETRA)’nun darlıkları, taşları, enfeksiyonları
 • Erkeklerde CYBH( Cinsel yolla bulaşan hastalıklar)
 • Erkeklerde İNFERTİLİTE( ÇOCUK SAHİBİ OLAMAMA) 
 • Erkeklerde CİNSEL İLİŞKİ ( İlişkiye girememe, erken boşalma, penisin sertleşmemesi) sorunları
 • Erkeklerde PENİS’in hastalıkları, idrar deliğinin aşağıda olması( HİPOSPADİAS), İdrar deliğinin yukarda olması(EPİSPADİAS), peniste eğrilik( PEYRONİE HASTALIĞI)
 • Kadınlarda İNTERSTİSYEL SİSTİT, İDRAR TORBASININ SARKMASI, KADINLIK ORGANLARININ SARKMASI, İDRAR YAPAMAMA sorunları
 • Çocukların her türlü ÜROLOJİK sorunları: SÜNNET, GÖMÜK PENİS, ALTINI ISLATMA, İNMEMİŞ TESTİS, HİDROSEL, HİPOSPADİAS, PENİSTE EĞRİLİK, VEZİKOÜRETERAL REFLÜ( İDRARIN BÖBREĞE KAÇMASI), UP DARLIK( ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIĞI), TAŞ HASTALIKLARI, KANSERLERİ, ENFEKSİYONLARI ve DİĞER HASTALIKLARI

    
Üroloji Kliniğinde uygulanan tedavi yöntemleri:
       
 • Ürolojik her türlü açık ameliyat
 • Kanser cerrahileri
 • Kapalı böbrek taşı ameliyatları( PNL-Perkütan nefrolitotomi, RIRS-Retrograd intrarenal cerrahi)
 • Kapalı üreter taşı ameliyatları: semirijit URS, Fleksibl URS
 • Kapalı mesane taşı ameliyatları
 • Laparoskopik böbrek cerrahisi
 • Mikroskopik varikoselektomi, mikroTESE
 • İdrar kaçırmada TOT ( transobturator tape) TVT( transvajinal tape) ameliyatları
 • Mesaneye BOTOX uygulamaları
 • Kapalı prostat ameliyatları: TUR-P, Lazer prostatektomi 
 • YENİ( BARSAKTAN) MESANE ameliyatı
 • Penis protez ameliyatları
 • Artifisyel üriner sfinkter ameliyatları


Daha fazla bilgi almak için lütfen Üroloji sitemizi ziyaret ediniz.

Üroloji  - Doktorlarımız