Anestezi ve ReanimasyonANESTEZİ

 

"Anestezi, kelime anlamı olarak duyarsızlık, hissizlik anlamına gelmektedir. Genel anestezi yaşam fonksiyonlarında bir değişiklik olmadan geçici bilinç kaybı ve reflekslerin baskılanması yanında kas gevşemesi de sağlayarak cerrahi girişimin güvenli yapılmasını sağlar."

 


Genel anestezi uygulamasında hastanın solunumu dahil tüm yaşam fonksiyonlarının güvenli ve normal sınırlarda olmasını cihaz ve monitörlerden yararlanarak ameliyat süresince anestezi doktoru sağlar. Anestezi uzmanı bilgi ve becerisi ile hastaların hayati güvenliğini ameliyat süresince temin eder.
Santral (epidural, spinal) veya periferik (pleksus blokları) sinir blokları ile yapılan rejyonel anestezi tipinde vücudun bir bölgesi (kol, bacak vb) ağrıya duyarsız bir hale getirilerek ameliyat ortamı sağlanır. Ayrıca sakinleştirici ilaç verilerek ameliyat süresince hastanın uykuda rahat etmesi sağlanır. Sedo-analjezi olarak adlandırılan anestezi türünde ise, damar yolu ile sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar verilerek uykulu bir hale getirilen hastanın ameliyat yeri de lokal anestezi ile uyuşturularak ameliyat ortamı yaratılır, hastanın operasyon süresini uykuda geçirmesi sağlanır.
Anestezi doktoru, hastaya uygun anestezi tipini uygularken, ameliyat lokal dahi olsa cerrahi girişim boyunca tüm yaşamsal fonksiyonlarını takip ederek, vücudun istem dışı gelişen reflekslerine ilaç ve aletler ile gerektiğinde müdahalelerde bulunur. Hastanın ameliyat sonrası ağrısız, şikayetsiz ve sorunsuz bir şekilde yatağına gitmesini sağlar.
 Hastanemizde, tüm cerrahi branşlara ait her koşuldaki hastaya anestezi uygulayabilen, konularında deneyimli yardımcı doçent, uzman ve asistan kadrosuyla 24 saat süre ile hizmet verilmektedir. Beyin cerrahisi, Çocuk cerrahisi, Jinekoloji, Ağrısız doğum, Ortopedi, Kalp-Damar cerrahisi, Göğüs cerrahisi, Kulak-Burun-Boğaz, Üroloji ve Göz bölümleri’ne ait anestezi uygulamaları bu konularda deneyimi olan anestezi doktorları tarafından yapılmaktadır.


YOĞUN BAKIM

 

        Yaşamsal fonksiyonları (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer vb gibi) ileri derecede bozulmuş yüksek risk taşıyan her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. Yoğun bakım üniteleri kritik hastalara 24 saat süresince yaşamsal destek veren, ileri teknoloji ile donatılmış multidisipliner üniteleridir. Son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde yoğun bakım hizmetlerinde de ilerlemeler kaydedilmiştir.
Yoğun bakım ünitelerimizde genel yoğun bakım, kardiyoloji yoğun bakım, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım olarak ileri gruplaşma olmuş ve daha etkin ve kaliteli sağlık hizmeti için çaba sarf edilmektedir. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım üniteleri ileri teknoloji ile donatılmış birimlerdir. Her yatak başında suni solunum cihazı ve her parametreyi takip edebildiğimiz(nabız, tansiyon, beden ısısı, ven basıncı, kafa içi basınç gibi) uygun monitörler yer almaktadır. Ayrıca diyaliz makinesi ani gelişen böbrek yetmezlikleri için kullanıma hazır olarak bulunmaktadır.
        Tıp Fakültemizin yoğun bakım üniteleri genç ve tecrübeli kadrosuyla hizmet verirken diğer anabilim dallarındaki öğretim üyelerinin desteğini de almaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir.
Pediatrik ve erişkin yaşa kadar tüm kritik hastaların kabul edildiği ünitelerimizde hastanın kabulünden itibaren her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir. Genel yoğun bakım kabul kriterlerine uygun hastaların yatırıldığı bölümlerimize şu grup hastalar kabul edilmektedir.


 • » Büyük ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastalar,
  » Beyin kanaması geçiren hastalar,
  » Ani felç geçiren hastalar
  » Ciddi solunum yetmezliği
  » Sepsis denilen ciddi infeksiyonu olan hastalar
  » Vital fonksiyonları bozan ya da bozması beklenen zehirlenmeler
  » Genel vücut travması (kafa, göğüs, karın ve extremite travmaları gb) geçiren hastalar
  » Sinir sistemi hastalığı olan hastalar ( Myastenia Gravis, Guillian Bare gb)
  » Acil diyaliz gerektiren ani böbrek yetmezliklerinde
  » Diabetik ketoasidoz koması
  » Pulmoner emboli
  » Malign hastalıkların terminal dönemlerinde gelişen sistemik yetersizlikler
  » Yaşlılığa ve yaşlılık hastalıklarına bağlı genel beden düşkünlükleri  Bilim ve teknolojinin ulaştığı son aşamaları yansıtan teknolojik at yapı ile donatılmış ve bilimsel nitelikleri yüksek, konusunda deneyimli ekibimiz düzenli aralıklarla toplanarak bilimsel gelişmeler ışığında olgu tartışmaları yaparak verilen hizmetin etkinliğinin arttırılmasına gayret etmektedir.Daha fazla bilgi almak için lütfen Anestezi ve Reanimasyon sitemizi ziyaret ediniz.

Anestezi ve Reanimasyon  - Doktorlarımız